Meninger

Illustrasjon: Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening

Category: Opinion

Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening
– det setter krav til oppdragsgivere og prosjekteiere

Selv om høy lønn og goder betyr mye for de fleste, snakker nye konsulenter om fleksibilitet, mening og nytte. Hva gjør denne endringen i arbeidslivet og for konsulentenes valg av oppgaver, spør Morten Edler Bay i denne artikkelen.

Av Morten Edler Bay, Country Manager

Et leserinnlegget med samme innhold ble publisert 26. juni 2023 på utviklernes nettsted kode24.

Les innlegget på kode24.no

Delta i debatten på kode24s linkedIn-profil

 

Fast ansettelse, kompetanse eller meningsfylt prosjekt?

Det viktigste er at jeg fortsatt får bidra til noe positivt, sa en ung konsulent, med den kompetansen og CV-en som gjør at hun aldri kommer til å mangle oppdrag. Hun har vært i et oppdrag i det offentlige, men prosjektet ferdigstilles snart og vi snakket om veien videre; hvilke muligheter hun hadde, og hva hun ønsket fra oss.

Og svaret var det vi stadig oftere hører fra konsulentene: Hun vil bruke kompetansen og nysgjerrigheten sin på prosjekter som oppleves meningsfulle og samfunnsnyttige.

En interessant utvikling som har gått over flere år, men virkelig satt fart i det siste er dette:

Vi snakker mindre om lønn og goder og mer om mening og nytte.

Konsulentene og utviklerne kan være picky på prosjekter. Ikke (bare) på penger og teknologi, nå vil de  jobbe med noe som skaper verdi for fellesskapet. Det merkes i samtalene og intervjuene, der konsulentene ofte har mer fokus på prosjektet og hva man skal skape sammen enn hvilken organisasjon eller selskap man leies inn av.

Før gjaldt nok dette særlig konsulenter som jobber som selvstendige, men vi ser i stadig større grad at også konsulenter ansatt i konsulentselskaper har forventninger knyttet til dette.

Kontoret eller hytta?

Hvor er også viktig – og da mener jeg at stadig flere blir lokasjonsagnostikere og vil ha mulighet til å jobbe remote.

Å spørre om det var ikke helt uvanlig før pandemien, men da mer utprøvende. Nå har det blitt den nye normalen og kommer ofte opp tidlig i samtaler – mange forventer muligheter for hjemmekontor og remote work.

Jeg tror de to trendene henger sammen.

Det handler om at arbeidslivet i en kunnskapsøkonomi er mer prosjektbasert. Både bedrifter og det offentlige er avhengig av å kunne leie inn rett kompetanse for å få gjennomført prosjekter på en god måte.

Det gjør også at dyktige fagfolk står friere til å velge prosjekter som passer både deres verdier og livssituasjon – gjerne som selvstendige konsulenter.


 

  ... vi kan forvente at en større andel av den fremtidige arbeidsstyrken velger seg frilanstilværelse og en prosjektorientert karriere.

Morten Edler Bay

 


Makrotrend: Fokus mot kompetanse

Vi ser fra de markedene emagine opererer i at konsulentenes ønske om selvstendighet og spennende oppgaver er en ustoppelig trend. Forskning og artikler internasjonalt støtter dette. Legg til at en viktig motivasjon er å stå friere til å velge prosjekter som er i tråd med egne verdier og interesser.

I den årlige rapport «Global Human Capital" om arbeidslivet av Deloittes skriver de i 2023-utgaven at økt fokus på kompetanse vil erstatte tradisjonelle jobber: Kun 29 prosent av ledere og 23 prosent av arbeidere mener at arbeidsoppgaver utføres best gjennom tradisjonelle ni-til-fire-jobber med fast ansatte.

Flere faktorer driver denne endringen:

  • Press på å yte og levere
  • Behov for smidighet
  • Mangel på flinke folk
  • Økt fokus på mangfold og likestilling.

Og Deloittes rapport kommer med en anbefaling:

The solution? A skills-based approach to managing work and workers, delivering business agility and worker autonomy by enabling work to be performed beyond formal job boundaries.

Les mer: Navigating the end of jobs

Det kan bety at flinke folk, uansett land og etnisitet får fleksible oppdrag, og kan utføre det placeless. Det kan bli en utfordring for regjeringen som kjemper med vindmøllene som driver samfunnet videre.

 
Annerledeslandet

Som internasjonal aktør med kontorer i 10 land ser vi i emagine at trenden har vart en stund internasjonal, men med tydelige lokale varianter.

Norge skiller seg ut her, med langt færre selvstendige konsulenter enn i Europa.

Norge
%
Selvstendige konsulenter
Danmark
%
Selvstendige konsulenter

I Danmark er røft regnet 80 % av alle IT- og forretningskonsulentene i emagines nettverk selvstendige. I Norge er det tallet speilvendt – ca 20 % jobber selvstendig, mens omtrent 80 % er i ulike tilknytningsformer til konsulentselskaper eller nisjebyråer.

Bak makrotallene og de internasjonale trendene står dyktige fagfolk som tar sine valg, enten man ønsker å være selvstendig eller foretrekker ulike typer ansettelse. Det er viktig for emagine å både se det store bildet og den enkeltes ønsker og behov for karrieren.

Uansett får konsulentene tilgang til attraktive oppdrag og spennende prosjekter.

Project branding?

For bedrifter og offentlige aktører som skal finne dyktige fagfolk til viktig digitalisering byr denne trenden på interessante muligheter.

For vi har blitt godt kjent med Employer Branding, men kanskje vi må bli flinkere til å brande selve prosjektene også?

Hva vil prosjektet bidra til? Hvordan vil den enkeltes kompetanse og erfaring kunne brukes på en positiv måte, til gavn for hele samfunnet og ulike sektorer?

Det er spennende spørsmål å jobbe med, både for oss og kundene våre. For deg og meg.

Jeg ser at det er økende interesse hos våre konsulenter for samfunnsnyttige prosjekter. Og mange av prosjektene vi samarbeider med offentlig sektor gjør at konsulentene kan bidra i moderniseringen av gamle løsninger. Løsninger som vil berøre deg og meg, enten det er i sykehussektoren, på veiene, skatten eller indirekte hos departementene, bare for å nevne noen.

Det er en stor motivasjon for mange. Og emagine er stolte av å få være med å legge til rette for et bedre samfunn med gode digitale løsninger.

LES MER:Slik jobber vi med offentlige kunder og rammeavtaler

Vi er også svært bevisste vår rolle i denne utviklingen, og vil være en strategisk samarbeidspartner, en som hjelper bedrifter å inngå verdiskapende og fleksible samarbeid med ekspertisen de trenger.

Morten


 

  ... mange av prosjektene vi samarbeider med offentlig sektor gjør at konsulentene kan bidra i moderniseringen av gamle løsninger. Løsninger som vil berøre deg og meg, enten det er i sykehussektoren, på veiene, skatten eller indirekte hos departementene ...

Morten Edler Bay

 


Blogg

Flere meningssaker

left-arrow
right-arrow

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?
Expert stories
Nearshoring
Opinion

Behov for å tenke nytt: Er IT-kompetanse fortsatt mangelvare i 2023?

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen. Hvordan løser vi dette?

Mann sitter hjemme foran laptops og jobber på hjemmekontor
Opinion

Korona og kontoret – Remote, return-to-office eller hybride løsninger?

Gjør vi de ansatte en bjørnetjeneste ved å gi for stor fleksibilitet i arbeidssted, spør Morten Edler Bay. Tidligere var hjemmekontor påbudt. Nå må vi ikke. Det gir muligheter for en helt ny diskusjon om hva som gir best resultater for bedriften og de ansatte. Les mer.

Illustrasjon
Opinion

IKMPKML

Som leder trives Morten Edler Bay med flat struktur. Det krever at han ikke er perfeksjonist, og har ansatte som tør bruke hodet og som får lov til å gjøre feil, men vil lære av det. Han bygger en kultur der ansatte ikke kommer til ham med alle problemer, men med forslag til løsninger.

Illustrasjon: oversikt og overskudd
Opinion

Oversikt og overskudd

Ledelse: Av og til er det beste du kan gjøre å ta tidlig fri, skriver Morten Edler Bay. Som leder gir han kollegaene rom til å løse oppgavene selvstendig og dermed kan han tidvis føle seg useless. Følelsen av være overflødig er et tegn på at delegering fungerer som svar på travelhet og stress.

Illustrasjon med tekst Forbedringer men innleieregler forstyrrer
Opinion

Andre kvartal viste forbedringer men innleieregler forstyrrer

Fra april til juni har vi sett oppsving av konsulentforespørsler og særlig fra offentlige aktører – men mye er usikkert ennå, skriver Morten Edler Bay. KI preget mediebildet men ikke i konsulentbransjen – Morten mener markedet forstyrres unødig av statlige inngrep og nye regler om innleie av arbeidskraft.

Illustrasjon: Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening
Opinion

Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening – det setter krav til oppdragsgivere og prosjekteiere

Arbeidsmarkedet er i endring fra fast jobb til selvstendighet og prosjektbasert oppgaver – fra kontoret til remote. Morten Edler Bay reflekterer rundt skiftet han ser i konsulentbransjen, hvor yngre konsulenter velger oppdrag som kan bidra til noe samfunnsnyttig.

Illustrasjon med tekst Mål og milliarder, foto av Morten E. Bayål og milliarder
Opinion

Mål og milliarder

I denne artikkelen skriver Morten Edler Bay om hvorfor målet til emagine ikke er en milliard alene. Som leder setter han søkelys på menneskene og teamet som skal bidra til resultatet og reflekterer rundt sin egen rolle.

Illustrasjon med tekst: Q1-2023 Ikke tid til å bremse nå - digitaliseringen må fortsette
Opinion
Trends

Q1 – 2023: «Ikke tid til å bremse nå – digitaliseringen må fortsette»

Morten Edler Bay har opplevd et kvartal som har vært avventende og sitter med flere åpne spørsmål enn svar. Les hva han opplevde under første kvartal i 2023 i IT-konsulentbransjen.