Meninger

Morten Edler Bay

Category: Opinion

IKMPKML

Ledelsesfilosofi:

Ikke kom med problemer, kom med løsninger. Men noen problemer vil han gjerne vite om.

Av Morten Edler Bay, Country Manager for emagine Norge

Denne artikkelen er også gjengitt som kronikk i Dagens Perspektiv, 2. oktober 2023.

Les kronikken

Syv bokstaver som oppsummerer og inspirerer.

Tidlig i karrieren min hadde jeg en leder, en sånn leder som du husker resten av livet.

Dyktig, raus og kompetent. En som så den enkelte medarbeider og fikk deg til å føle seg både trygg og utfordret.

Han skapte en arbeidsplass der vi virkelig ville yte vårt beste, uten usunt press og spisse albuer. Døra hans var alltid åpen, og på pulten sto et skilt med denne teksten:

IKMPKML
– Ikke Kom Med Problemer Kom Med Løsninger.

Det er en filosofi jeg har tatt med meg i mitt lederskap.

 

Ledelsesfilosofi på syv bokstaver.

Ledelse for meg er å prøve å gjøre det jeg kan for at de som jobber her i emagine skal ha best forutsetning for å lykkes.

Hva er det jeg kan gjøre for at mine medarbeidere kan nå sitt potensial, lykkes og ha det bra med seg selv?

Etter ti år som leder har jeg lært at mye handler om å tørre å stå sammen med medarbeiderne og tørre å delegere oppgaver.

Men da må du også tåle at medarbeidere løser oppgaver på sin måte.

 

Må "drite seg ut" for å bli flinkere

Jeg leder en kunnskapsbedrift med kompetente fagfolk.

Et viktig trekk ved kunnskapsarbeid er at det ofte er mange veier til målet. Det målet er ikke “en perfekt løsning” – men en løsning som fungerer.

Kunnskapsarbeid er komplekst, det er ofte mange interesser og aspekter og stakeholders og meninger som skal inkluderes, og da blir det ikke one size fits all.

En viktig egenskap jeg har som leder er at jeg ikke er perfeksjonist. Jeg tror ikke det er så lett å delegere dersom du er det.

Jeg kan så klart ha mine tanker om hvordan ting skal gjøres, men så er det jo gøy å se hvordan forskjellige ansatte tar en oppgave og løser den – på sin måte og på en god måte.

Særlig gøy er det å se yngre ansatte få – og ta – den type ansvar. Og om de driter seg ut innimellom er det helt greit. Man må jo drite seg ut for å bli flinkere.

Jeg har tidligere skrevet om at mål og milliard er viktig, men ledelse handler om mennesker. Om å sørge for at de er informert, involvert og inspirert.

Les mer: Mål og milliarder


 

  Fremover skal fokuset fortsatt være menneskene. Sammen skal vi bygge en arbeidsplass der folk trives og presterer, og som er rigget for vekst. Det gjør vi ikke ved å ha laserfokus på et tenkt tall.

Morten Edler Bay

 


Når jeg har dager hvor jeg føler meg litt ubrukelig er det at organisasjonen har blitt så velfungerende at jeg som leder vil være overflødig innimellom.

Les mer: Oversikt og overskudd

Men det er et sunnhetstegn. Og en del av det er å bygge opp en kultur der de ansatte ikke kommer til deg med alle problemer, men med forslag til løsninger. Gjerne ferdige løsninger for min del!

 

Kom til meg med NOEN problemer

Men på ett område håper jeg de ansatte kommer til meg med problemer – og det er dersom noe skjer utenfor jobben de trenger støtte til.

For en del av å bygge en organisasjon der de ansatte både føler seg trygge og utfordret er å ta hensyn til hele mennesket.

Vi er ikke roboter. Det kan være ting på hjemmebane man må ta hensyn til. Ulike livsfaser krever også ulike tilnærminger til karrieren. Vi må sammen lage en kultur der vi har forståelse for at man ikke alltid kan presterer på topp, og skape rom for at personer skal ha det bra med seg selv.

Så hvis mine medarbeidere har problemer håper jeg de kommer med dem, så vi sammen kan finne løsninger som fungerer, både på kort sikt og på lang sikt.

Så hva blir det akronymet?

IKMPKMLMMDENDTHM

Ikke kom med problemer kom med løsninger med mindre det er noe du trenger hjelp med.

Eller noe sånt.

 

Internasjonalt konkurransefortrinn

Tillitsbasert ledelse er noe vi i Norden er vant med. Den nordiske modellen er i stor grad preget av flat struktur, lite hierarki og åpenhet – og det preger også ledelsesstilen vår.

Jeg vet det er stor interesse for denne måten å lede på internasjonalt – og det er tematikk som ofte kommer opp når vi møtes i den internasjonale ledergruppa.

For emagine er det et viktig konkurransefortrinn i kampen om talentene:


 

  The core values of this are based around employee wellbeing through equality and respect in the workplace, an openness towards new ideas and crystal clear communication, fostering effective and supportive work relationships that motivate people and ultimately drive the business ever forwards.

Doug Collyer, Country manager, emagine UK

 


Som stammer fra en artikkel om den nordiske måten å organisere arbeidslivet på, av vår engelske landsjef Doug Collyer.

Et lite aber

Jeg trives med flat struktur og lite hierarki. Men ett aspekt ved den er jeg ikke så fan av – og det er den ideen om at alle må være med på alle beslutninger.

Hvilket julekort som er det fineste er ikke mitt kompetansefelt – eller beslutning.

Som leder av et nordisk selskap må du være bevisst på at den flate strukturen ikke fungerer dersom “alle skal bestemme alt”. Du skal være ganske bevisst på hvilke beslutninger du skal ta, skjære gjennom og bare gjøre, og hvilke du må involvere flere – eller alle – i.

Det er en balanse jeg jobber med hver dag.

Lederen jeg nevnte i starten av innlegget var forresten dyktig på det – også. Han tok det ansvaret som følger med lederrollen, det å faktisk ta beslutninger, samtidig som vi ansatte alltid følte oss hørt.

Så får jeg håpe på at mine ansatte sitter og mimrer og blogger om hvor fantastisk jeg var som leder om tjue år.

 

Morten

Blogg

Flere meningssaker

left-arrow
right-arrow

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?
Expert stories
Nearshoring
Opinion

Behov for å tenke nytt: Er IT-kompetanse fortsatt mangelvare i 2023?

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen. Hvordan løser vi dette?

Mann sitter hjemme foran laptops og jobber på hjemmekontor
Opinion

Korona og kontoret – Remote, return-to-office eller hybride løsninger?

Gjør vi de ansatte en bjørnetjeneste ved å gi for stor fleksibilitet i arbeidssted, spør Morten Edler Bay. Tidligere var hjemmekontor påbudt. Nå må vi ikke. Det gir muligheter for en helt ny diskusjon om hva som gir best resultater for bedriften og de ansatte. Les mer.

Illustrasjon
Opinion

IKMPKML

Som leder trives Morten Edler Bay med flat struktur. Det krever at han ikke er perfeksjonist, og har ansatte som tør bruke hodet og som får lov til å gjøre feil, men vil lære av det. Han bygger en kultur der ansatte ikke kommer til ham med alle problemer, men med forslag til løsninger.

Illustrasjon: oversikt og overskudd
Opinion

Oversikt og overskudd

Ledelse: Av og til er det beste du kan gjøre å ta tidlig fri, skriver Morten Edler Bay. Som leder gir han kollegaene rom til å løse oppgavene selvstendig og dermed kan han tidvis føle seg useless. Følelsen av være overflødig er et tegn på at delegering fungerer som svar på travelhet og stress.

Illustrasjon med tekst Forbedringer men innleieregler forstyrrer
Opinion

Andre kvartal viste forbedringer men innleieregler forstyrrer

Fra april til juni har vi sett oppsving av konsulentforespørsler og særlig fra offentlige aktører – men mye er usikkert ennå, skriver Morten Edler Bay. KI preget mediebildet men ikke i konsulentbransjen – Morten mener markedet forstyrres unødig av statlige inngrep og nye regler om innleie av arbeidskraft.

Illustrasjon: Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening
Opinion

Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening – det setter krav til oppdragsgivere og prosjekteiere

Arbeidsmarkedet er i endring fra fast jobb til selvstendighet og prosjektbasert oppgaver – fra kontoret til remote. Morten Edler Bay reflekterer rundt skiftet han ser i konsulentbransjen, hvor yngre konsulenter velger oppdrag som kan bidra til noe samfunnsnyttig.

Illustrasjon med tekst Mål og milliarder, foto av Morten E. Bayål og milliarder
Opinion

Mål og milliarder

I denne artikkelen skriver Morten Edler Bay om hvorfor målet til emagine ikke er en milliard alene. Som leder setter han søkelys på menneskene og teamet som skal bidra til resultatet og reflekterer rundt sin egen rolle.

Illustrasjon med tekst: Q1-2023 Ikke tid til å bremse nå - digitaliseringen må fortsette
Opinion
Trends

Q1 – 2023: «Ikke tid til å bremse nå – digitaliseringen må fortsette»

Morten Edler Bay har opplevd et kvartal som har vært avventende og sitter med flere åpne spørsmål enn svar. Les hva han opplevde under første kvartal i 2023 i IT-konsulentbransjen.