Meninger

Morten Edler Bay foran jernabesporene ved Oslo S

Q2 – 2023:

Visse forbedringer,
men innleieregler forstyrrer

– Hva jeg lærte i andre kvartal

Av Morten Edler Bay, Country Manager, emagine

Lysner det?

Det kan synes som om markedet er i bevegelse skriver Morten Edler Bay om 2. kvartal. Fremdeles synes han det er mange skjær i sjøen og spør hvor KI-konsulentene befinner seg.

Oslo 26. juli 2023

Et debattinnlegg med samme innhold ble publisert i digi.no 22. juli.

"The darkest hour is always before dawn" sier de på engelsk og antyder at ting virker på sitt verste rett før det blir bedre. Nå skal jeg ikke si at alt er endret i løpet av 2. kvartal, men markedsutsiktene ser lysere ut.

Siden emagine sitter midt i konsulentmarkedet, mellom leverandør- og kundesiden, er vi de første som merker endringer. Fra april til juni har vi sett oppsving av konsulentforespørsler særlig fra offentlige aktører.

Samtidig erfarer vi  at offentlig sektor stadig sliter med rekruttering av IKT-spesialister i følge «ferske tall fra SSB» som digi skriver. Kanskje oppsvinget reflekterer denne statistikken.

Blir det mørkere før det blir lysere? Særlig én faktor kan tilsi det.


 

  Noe tyder på at 1. og 2. Kvartal har vært og kanskje fremdeles er i en perfekt storm. Konsulentforespørslene har hopet seg opp.

 


Ketsjup-effekt

Bedrifter har sikret tilgang til kompetanse med avtaler inngått på et tidspunkt hvor prisene var presset i været. Nå sitter mange i privat låst til en annen virkelighet.

Forstå meg rett; det er fornuftig å ha rammeavtaler. I 2022 var høye priser en pølse i slaktetida, detaljer som ikke var viktige fordi man måtte sikre seg.

Bedrifter med rigide avtaler sitter nå i saksa; forbeholdene er i liten skrift og prisene høye. Bedriftenes ønske om reforhandlinger av avtalene kan tvinge seg gjennom når det er mange på benken og usolgt kompetanse vender markedet.

"What goes up, must come down", som det heter.

Offentlige etater klarer ikke å ansette IKT-spesialister og bedrifter er hemmet av nye regler. Legg til bedriftenes strammere økonomi, avventende holdning og telling på knappene.

Noe tyder på at 1. og 2. Kvartal har vært – og kanskje fremdeles er i – en perfekt storm. Konsulentforespørslene har hopet seg opp: Det vi kan usette utsettes til vi ikke kan utsette det lenger.

Den berømte ketsjup-effekten kjenner vi alle til, hvor mye anstrengelser først gir resultater etter oppdemmede aktiviteter.

Vi erfarte at konsulentforespørslene økte i overgangen til mai. Utviklere, sikkerhetseksperter, prosjekt- og programledere osv. Det har ikke stoppet ennå.

Med 12 % oppsving i Q2 og antyder jeg at det går mot normalen. Om den økte aktiviteten er en varig forbedring får vi vite i september.

2023 - Q2
%
Økning i konsulentforespørsler

Kunstig intelligens – hvor er konsulentene?

Som leder i et konsulentselskap skal jeg beherske mange ting, å være klarsynt og se inn i fremtiden er ikke en av dem.

I det siste halvåret har ALLE snakket om kunstig intelligens. Introduksjon av generativ KI har medført en bevissthetsendring, teknologien er kommet for å bli. Likevel er ekspertene i form av konsulenter foreløpig få.

Vi venter på første forespørsel innen generativ AI eller en ChatGPT-ekspert. Det kommer. Når først konsulentene har lært seg de nye verktøyene fører det til et nye fagområder.

Hva betyr det for konsulentbransjen?

Snakker vi om en ny generasjon av spesialister til å bruke dataverktøy. Konsulentene er ikke på vei ut, men de har fått rike gaver og bør bruke dem for å komme i forkant.

Personlighet er en sentral egenskap som ofte overses i møte med konsulentenes faglige ekspertise.

En vellykket rådgiver og prosjektleder skal ha gode menneskelige evner. Hun skal bruke disse myke evner til å spørre, se sammenhenger og overbevise medmennesker og kunder. Koblingen til data og de nye KI-verktøyene vil gi hennes personlighet et forsprang.

Kanskje vil til og med av maskinene be henne om hjelp til å tolke det menneskelige element applikasjonene mangler.

Tilbake til fremtiden

Vi som jobber i konsulentbransjen trenger også forutsigbarhet; fra oppdragsgivere, i avtaler, priser og rammer. Uten en viss horisont kan vi ikke bemanne, skape partnerskap og sørge for gode arbeidskontrakter.

Bransjen er under kryssild fra regjeringen som utfordrer verdiene konsulentbransjen bidrar med. Vi er ikke problemet, men en del av løsningen. Nye lover skaper forvirring om innleie av arbeidskraft, som Mia Melvold Hordvik i Bspoke uttalte til TU.

Se: Teknisk ukeblad

Hva blir det neste?

Selv våre kunder og partnere i det offentlige rister på hodet. Koblet mot markedstrender ser vi at dette disrupter. Stagnerer.

emagines svar har alltid vært på konsulentenes kompetanse og erfaring. Uten kvalitet blir ikke nestegenerasjons forvaltningssystemer, betalingsapper, eller legemiddelsløyfer bedre.

I dårlige tider kan alle bli fiender, men det er nå vi må stå sammen å kjempe for kompetanse, erfaring og flinke folk. Det er ekspertise og innovasjon som setter retning for det norske samfunnet. Ikke reguleringer, forbud og nedvurderinger av eksperter.

Vi vil ikke tilbake til fremtiden.

Jeg ser ikke inn i fremtiden. Uroen er fremdeles til å føle og ta på i bransjen. La oss håpe at forutsigbarheten blir bedre etter sommerferien.

Fortsatt god sommer!

 

Morten


 

  Jeg ser ikke inn i fremtiden. Uroen er fremdeles til å føle og ta på i bransjen.

Morten Edler Bay

 


Blogg

Flere meningssaker

left-arrow
right-arrow

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?
Expert stories
Nearshoring
Opinion

Behov for å tenke nytt: Er IT-kompetanse fortsatt mangelvare i 2023?

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen. Hvordan løser vi dette?

Mann sitter hjemme foran laptops og jobber på hjemmekontor
Opinion

Korona og kontoret – Remote, return-to-office eller hybride løsninger?

Gjør vi de ansatte en bjørnetjeneste ved å gi for stor fleksibilitet i arbeidssted, spør Morten Edler Bay. Tidligere var hjemmekontor påbudt. Nå må vi ikke. Det gir muligheter for en helt ny diskusjon om hva som gir best resultater for bedriften og de ansatte. Les mer.

Illustrasjon
Opinion

IKMPKML

Som leder trives Morten Edler Bay med flat struktur. Det krever at han ikke er perfeksjonist, og har ansatte som tør bruke hodet og som får lov til å gjøre feil, men vil lære av det. Han bygger en kultur der ansatte ikke kommer til ham med alle problemer, men med forslag til løsninger.

Illustrasjon: oversikt og overskudd
Opinion

Oversikt og overskudd

Ledelse: Av og til er det beste du kan gjøre å ta tidlig fri, skriver Morten Edler Bay. Som leder gir han kollegaene rom til å løse oppgavene selvstendig og dermed kan han tidvis føle seg useless. Følelsen av være overflødig er et tegn på at delegering fungerer som svar på travelhet og stress.

Illustrasjon med tekst Forbedringer men innleieregler forstyrrer
Opinion

Andre kvartal viste forbedringer men innleieregler forstyrrer

Fra april til juni har vi sett oppsving av konsulentforespørsler og særlig fra offentlige aktører – men mye er usikkert ennå, skriver Morten Edler Bay. KI preget mediebildet men ikke i konsulentbransjen – Morten mener markedet forstyrres unødig av statlige inngrep og nye regler om innleie av arbeidskraft.

Illustrasjon: Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening
Opinion

Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening – det setter krav til oppdragsgivere og prosjekteiere

Arbeidsmarkedet er i endring fra fast jobb til selvstendighet og prosjektbasert oppgaver – fra kontoret til remote. Morten Edler Bay reflekterer rundt skiftet han ser i konsulentbransjen, hvor yngre konsulenter velger oppdrag som kan bidra til noe samfunnsnyttig.

Illustrasjon med tekst Mål og milliarder, foto av Morten E. Bayål og milliarder
Opinion

Mål og milliarder

I denne artikkelen skriver Morten Edler Bay om hvorfor målet til emagine ikke er en milliard alene. Som leder setter han søkelys på menneskene og teamet som skal bidra til resultatet og reflekterer rundt sin egen rolle.

Illustrasjon med tekst: Q1-2023 Ikke tid til å bremse nå - digitaliseringen må fortsette
Opinion
Trends

Q1 – 2023: «Ikke tid til å bremse nå – digitaliseringen må fortsette»

Morten Edler Bay har opplevd et kvartal som har vært avventende og sitter med flere åpne spørsmål enn svar. Les hva han opplevde under første kvartal i 2023 i IT-konsulentbransjen.