Vi utvider vår innsats
innen miljø-, sosialt ansvar
og selskapsstyring (ESG)

emagines ansvar

Anders_Gratte_CEO_emagine

Vi er sterkt engasjert i å fremme en enda mer bærekraftig miljøpraksis for våre ansatte, kunder og samfunnet vi opererer i.

Anders Gratte, direktør i emagine

ESG

Miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring (ESG)

Hos emagine jobber vi ufortrødent med å optimalisere prosessene våre og gjøre dem mer effektive og bærekraftige.

Vi er forpliktet til å redusere CO2-avtrykket vårt og bruke ekspertisen vår til å hjelpe forretningspartnerne våre til å gjøre det samme.

Vi har styrket vår compliance-innsats for å sikre at forretningsdriften vår er i samsvar med de aller høyeste etiske og profesjonelle forretningsstandarder.

ESG rapport 2022

CSR

Ansvarlig næringsliv (CSR)

emagine har forpliktet seg til å tilpasse strategi og forretningsdrift med FNs “Guiding Principles for Business and Human Rights” (UNGPs) og OECDs “Guidelines for Multinational Enterprises” (OECD).

Vi forsøker konstant å redusere mulige negative innvirkninger forretningsdriften vår kan ha på miljøet. Samtidig forsøker vi å bidra  positivt med velvære for menneskene rundt oss.

 

Wide_Who_We_are_consultant_7

Personvern

Retningslinjer for personvern og GDPR

emagine er forpliktet til og engasjert i å beskytte personvernet og fortroligheten til alle ansatte, kunder, konsulenter og forretningspartnere.

Dette gjør vi med stor respekt og seriøsitet. Sikkerheten til dine data er vår prioritet.

Kvalitet og miljø

Retningslinjer for kvalitet og miljø

Hos emagine etterstreber vi å beskytte miljøet, redusere vår påvirkning på miljøet og kontinuerlig forbedre vår miljømessige bærekraft.

Etiske retningslinjer

Forretningsforhold

Vi forventer at alle våre forretningsrelasjoner – klienter, leverandører og konsulenter – viser god forretningsskikk, og tar hensyn til det i sin drift.

Her finner du våre anbefalinger for god forretningsskikk og oppførsel.

Åpenhetsloven § 5

Rapport om selskaps-gjennomgang

Åpenhetsloven § 5

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Rapporten viser hvordan emagine overholder lovens krav om åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Whisteblower

Del tankene dine med oss

Selv om vi gjør vårt beste for å gjøre alt riktig – kan vi fortsatt lære. Vi er derfor interessert i å høre fra deg dersom du har ris/ros, forslag eller om vi ikke overholder våre forpliktelser.

Vi lytter til deg.