Kronikk

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?

Category: Opinion

Behov for å tenke nytt: IT-kompetanse er fortsatt mangelvare i 2023

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen.

Hvordan løser vi dette?

Av Morten Edler Bay, Country Manager i emagine Norge.

En redigert versjon av kronikken stod på trykk i Finansavisen 28. november 2023:

Finansavisen: Kritisk manko på IT-kompetanse? Ikke egentlig

Allerede for tre år siden kom rapporten «Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover» som fastslo problemet: Behovet for folk med IKT-kompetanse vil øke fra rundt 56 000 og til minst 95 000 i 2030. Bak rapporten stod alle Norges IKT-faglige organisasjoner og situasjonen er tilsvarende dokumentert i Sverige og Danmark.

Behovet for spesialisert IT-kompetanse er krevende å løse og det er få lokale løsninger og tiltak som virker på kort sikt. Utdannelse tar tid og kompetanseomstilling skjer ikke over natten. Økt digitalisering og innovasjon vil kreve flere fagfolk og mer midler til IKT-sektoren.

Med et behov for 40 000 med IKT kompetanse om få år, er det lite sannsynlig at Norge vil klare å dekke behovene alene.

 

Se på problemet med nye øyne

Mange av problemene som påvirker næringslivet kan løses ved å se ut over Norges grenser. Et underskudd av IT-fagfolk lokalt trenger ikke nødvendigvis være en begrensning for vekst, fordi de rette utviklerne finner man like utenfor Norges grenser. Det handler i stor grad om å se mulighetene i utfordringene.

Særlig utviklere internasjonalt orienterer seg mot en friere tilknytning til arbeidsmarkedet; fra lokal jobb med oppdrag i et annet land, til remote jobbing internasjonalt. Slik kan IT-spesialister i utlandet ta oppdrag i land som ikke har nok fagfolk. Det er en trend som har pågått lenge, men som møter politisk motstand i Norge.

gatebilde fra warszawa med tekst - 10 % av den totale Europeiske IT arbeidsstyrken

Med en IT arbeidsstyrke på over 400 000 utdannede, har Polen den største andelen av IT kompetansen i Europa per capita.

Nytenkning er nøkkelen til vekst

Mangelen på norsk IT arbeidskraft bør i stedet utløse nytenkning slik at ikke bedriftene må senke vekstambisjonene sine. Det finnes ledig kompetanse i Europa hvor spesialister kan gjøre jobben til samme kvalitet som i Norge. I et EØS-perspektiv er fri flyt av arbeidskraft og tjenester en del av løsningen, og det handler IKKE om sosial dumping og utnytting selv om timeprisene utenlands kan være lavere enn i Norge.

Nylig var jeg i Polen, hvor en av våre norske kunder fra finanssektoren har et utviklerteam. I det moderne utviklingssenteret i Warszawa kan de få tilgang på 1 300 utviklere, noe som er en utopi for de fleste norske bedrifter.

Bankens teknologisjef snakker om tilgangen på flinke folk som fungerer sammen deres norske produktteam, ikke om lavere timepriser.

Se video med Anders Eikestrand fra Eika

Tusenvis av kompetente utviklere og IT-spesialister finnes i Polen, hvor 15 000 IT-kandidater utdannes hvert år. Det er i vårt nærområde, innenfor EØS og tett på vår egen kultur. I andre lavkost EØS-land øker også antall IT-utdannede, og Ukraina kommer forhåpentlig sterkere tilbake med sine utviklere i fredstid.

LES MER: Polen – nye muligheter i Europas IT hub


 

  Kompetansetilgangen vil berike norske bedrifter og næringslivet som helhet uten at man mister kontrollen over oppgaveløsningen.

Morten Edler Bay

 


Anders Bjerkestrand sitter og blir intervjues i Warszawa

Video fra emagines Nearshoringsenter i Warszawa:
Gode engelske språkferdigheter og en europeisk mentalitet sikrer godt samarbeid på tvers av landegrensene.

Utvide perspektivet mot Europa

Mangelen på arbeidskraft innen IT løses ikke lokalt i Norge eller regionalt i Norden. Løsningen er å tenke internasjonalt, hvor utviklere vil gi norsk næringsliv en mer fleksibel leveringskapasitet.

Åpningen mot Europa vil skape verdier i Norge, enten ekspertene flytter hit eller om de blir boende i sine land og jobber remote. Kompetansetilgangen vil berike norske bedrifter og næringslivet som helhet uten at man mister kontrollen over oppgaveløsningen.

Endring fordrer mot og visjoner fra norske bedrifter til å benytte seg av nye leverandørmodeller. Ved å åpne døren for globale eksperter innenfor velregulerte rammer kan næringslivet styrkes. Slik kan norsk bedrifter skape vekstmuligheter som kanskje ellers ville vært uoppnåelige.

Remote jobbing, prosjektansettelser eller nearshoring vil gi tilgang til spesialisert arbeidskraft som man ikke kan skaffe innenlands.

Det vil være en av løsningene for kompetansemangelen innen IT.

Morten

Les mer om Nearshoring i Polen

Klar for en samtale?

Spør oss hvordan vi kan hjelpe deg.

Blogg

Flere meningssaker

left-arrow
right-arrow

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?
Expert stories
Nearshoring
Opinion

Behov for å tenke nytt: Er IT-kompetanse fortsatt mangelvare i 2023?

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen. Hvordan løser vi dette?

Mann sitter hjemme foran laptops og jobber på hjemmekontor
Opinion

Korona og kontoret – Remote, return-to-office eller hybride løsninger?

Gjør vi de ansatte en bjørnetjeneste ved å gi for stor fleksibilitet i arbeidssted, spør Morten Edler Bay. Tidligere var hjemmekontor påbudt. Nå må vi ikke. Det gir muligheter for en helt ny diskusjon om hva som gir best resultater for bedriften og de ansatte. Les mer.

Illustrasjon
Opinion

IKMPKML

Som leder trives Morten Edler Bay med flat struktur. Det krever at han ikke er perfeksjonist, og har ansatte som tør bruke hodet og som får lov til å gjøre feil, men vil lære av det. Han bygger en kultur der ansatte ikke kommer til ham med alle problemer, men med forslag til løsninger.

Illustrasjon: oversikt og overskudd
Opinion

Oversikt og overskudd

Ledelse: Av og til er det beste du kan gjøre å ta tidlig fri, skriver Morten Edler Bay. Som leder gir han kollegaene rom til å løse oppgavene selvstendig og dermed kan han tidvis føle seg useless. Følelsen av være overflødig er et tegn på at delegering fungerer som svar på travelhet og stress.

Illustrasjon med tekst Forbedringer men innleieregler forstyrrer
Opinion

Andre kvartal viste forbedringer men innleieregler forstyrrer

Fra april til juni har vi sett oppsving av konsulentforespørsler og særlig fra offentlige aktører – men mye er usikkert ennå, skriver Morten Edler Bay. KI preget mediebildet men ikke i konsulentbransjen – Morten mener markedet forstyrres unødig av statlige inngrep og nye regler om innleie av arbeidskraft.

Illustrasjon: Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening
Opinion

Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening – det setter krav til oppdragsgivere og prosjekteiere

Arbeidsmarkedet er i endring fra fast jobb til selvstendighet og prosjektbasert oppgaver – fra kontoret til remote. Morten Edler Bay reflekterer rundt skiftet han ser i konsulentbransjen, hvor yngre konsulenter velger oppdrag som kan bidra til noe samfunnsnyttig.

Illustrasjon med tekst Mål og milliarder, foto av Morten E. Bayål og milliarder
Opinion

Mål og milliarder

I denne artikkelen skriver Morten Edler Bay om hvorfor målet til emagine ikke er en milliard alene. Som leder setter han søkelys på menneskene og teamet som skal bidra til resultatet og reflekterer rundt sin egen rolle.

Illustrasjon med tekst: Q1-2023 Ikke tid til å bremse nå - digitaliseringen må fortsette
Opinion
Trends

Q1 – 2023: «Ikke tid til å bremse nå – digitaliseringen må fortsette»

Morten Edler Bay har opplevd et kvartal som har vært avventende og sitter med flere åpne spørsmål enn svar. Les hva han opplevde under første kvartal i 2023 i IT-konsulentbransjen.