Artikkel

Illustrasjon av Norge med tekst Offentlige rammeavtaler

Category: News

emagine leverer IT-kompetanse til det offentlige Norge

emagine har mange rammeavtaler med offentlig sektor i Norge. Disse er vunnet gjennom anbudskonkurranser som gjør at offentlige virksomheter får tilgang til nødvendige IT-konsulenter.

Oslo, oppdatert 15. mars 2024

I denne artikkelen ser vi på hvorfor emagine er samarbeidspartne til store offentlige institusjoner, hvordan et slik samarbeid starter og hva det gir av fordeler for det offentlige.

Samarbeidspartnerne har for tiden 23 aktive rammeavtaler for forretnings- og IT-konsulenter med offentlige institusjoner.

Se alle aktive rammeavtaler med offentlige institusjoner og etater lenger ned.

Siste offentlige rammeavtaler


 

  Anbudskonkurransen er helt avgjørende for at offentlig sektor er konkurransedyktig og bidrar til å sikre at offentlig sektor kan oppnå sitt samfunnsansvar.

 


Bidrar til digitalisering for viktige samfunnsinstitusjoner

Daglig betjener emagine offentlige etater med nødvendig IT-kompetanse gjennom rammeavtalene. Det sikrer stabil og fordelaktig tilgang til IT-konsulenter til konkurransedyktige priser og leveringsbetingelser.

– emagine har jobbet målrettet mot offentlig sektor, og vi har i stor grad lykkes med å vinne anbudskonkurranser med søkelys på kvalitet, forteller Country Manager Morten Edler Bay, og legger til: Det kan bli veldig dyrt for en etat å kjøpe inn tjenester som holder lavt nivå.

I en tid med stor digital omstilling sørger erfarne, høyt spesialiserte IT-konsulenter som – IT-prosjektledere og programvareutviklere – for at innbyggerne i siste ende får avansert infrastruktur til veier, og avanserte digitale tjenester på sykehus, innen offentlig administrasjon og brukervennlige og IT-systemer for landets borgere.

Dyktige IT-konsulenter bidrar til at prosjekter gjennomføres til tiden og at tjenestene er innovative og fremtidsrettet. Så kvalitativ IT-utvikling påvirker din og min hverdag.

La oss se nærmere på hvordan det offentlige kjøper inn IT-tjenester.

 

Hvordan kjøper det offentlige inn IT-konsulenttjenester?

Vi begynner med anbudskonkurransen.

Når offentlige institusjoner anskaffer varer eller tjenester omfattes det av et regelverk. Med andre ord krever det at innkjøp over en viss størrelse skal kjøpes inn via en konkurranse etter særlige forskrifter i EØS-området.

De såkalte terskelverdiene justeres av Europakommisjonen (på bakgrunn av endringer i valutakursene). Terskelverdiene (det beløp som angir når en vare eller tjeneste overstiger en viss grense) justeres hvert annet år.

 

Grenseverdier for offentlige innkjøp 2022-2024

Verdiene er fastsatt for 2022-2024 av Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen kommuniserte dette 23.  mars 2022.

 • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,4 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,2 millioner.
 • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,5 millioner, og 56 millioner for konsesjonskontrakter.
 • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,5 millioner og bygge- og anleggskontrakter 56 millioner.

I konkurransen skal institusjonen følge mange regler for å sikre en fri konkurranse. Regelverket gir muligheter til å velge ulike kriterier, men det er ikke krav til hvor mye vekt pris skal ha i en konkurranse.

Blant annet kan det være utfordrende å finne den riktige balansen mellom pris og kvalitet. Og hvis institusjonen stiller høyere krav enn det er behov for, betaler de for en kvalitet som ikke er nødvendig.

Offentlige anbud legges ut på Doffin.no - den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Det offentlige kjøper inn stort

Det offentlige Norge er storinnkjøper og anskaffer varer og tjenester gjennom konkurranser og avtaler verdier for over 400 milliarder kroner om året (2022). Det fordeler seg over flere sektorer som vist under

Offentlige innkjøp - kjøp av varer og tjenester 2022

I 2018 utgjorde Offentlige innkjøp av varer og tjenester i alt 294 milliarder kroner, mens i 2022 var utgiftene steget til 422 milliarder kroner. Det er stigning på 43 % på fem år

Tabellen under viser størrelsen og sammensetningen av ALLE offentlige innkjøp (mill. kr), etter sektor, art, statistikkvariabel og år.

Kilde: SSB.no - statistikk sist oppdatert 12. desember 2023.

Kjøp av varer og tjenester

2018

2019

2020

2021

2022

Statsforvaltningen ekskl. forsvaret

111.942

118.106

127.164

134.726

148.439

Forsvaret

14.597

16.202

16.680

17.738

21.229

Kommuneforvaltningen
(kommuner og fylkeskommuner)

124.982

132.128

136.221

151.406

164.346

Statlig forretningsdrift
ekskl. oljesektoren

5.834

5.910

5.916

6.348

6.844

Oljesektoren

32.766

30.540

28.027

38.111

75.003

Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift

4.659

4.864

5.043

5.594

6.679

TOTALT

294.780

307.750

319.051

353.923

422.540

Fornuftig bruk av offentlige midler

Denne omfattende innkjøpsprosessen sørger for at det offentlige bruker skattepengene på en smart måte og bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Innkjøp av spesialiserte konsulenttjenester omfattes av de samme anskaffelsesreglene nevnt ovenfor.

Anbudskonkurranser kan ta lang tid med evaluering av dokumentasjon fra leverandørene. Institusjonen velger en eller flere leverandører som best oppfyller kravene. Vinnerne får en rammeavtale som institusjonen kan bruke i en årrekke, med mulighet til forlengelse.

En av dem som kjenner dette er Nicholas Vestergaard Andersen, Group Bid Manager i emagine, og forklarer hva en anbudskonkurranse bidrar til.

– Gjennom offentlige anskaffelser av IT-konsulenter sikrer man at offentlig sektor får tilgang til unike og spesialiserte kompetanser som også tar hensyn til miljø og klima, sunt arbeidsmiljø og overholdelse av forskjellige konvensjoner og regler, forklarer Nicholas Vestergaard Andersen.

Nicholas Andersen

Nicholas Vestergaard Andersen er Group Bid Manager i emagine.

emagines offentlige rammeavtaler

emagine har følgende offentlig kunder med rammeavtaler i 2024 (listet i alfabetisk rekkefølge).

 • Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK)
 • Bufdir
 • Direktoratet for e-helse
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (se under)
 • Forsvaret
 • Husbanken
 • NAV
 • Norsk helsenett SF
 • Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
 • Oslo kommune
 • Riksantikvaren
 • Skatteetaten (fire avtaler)
 • Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Statens vegvesen
 • Sykehusinnkjøp
  • Helse Sør-Øst
  • Helse Vest
  • Helse Midt-Norge
  • Helse Nord
 • Veterinærinstituttet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 

 • Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon (DSS)

Følgende departementer omfattes av avtalen:

 

 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet, inkludert utenriksstasjoner, NORAD og NOREC

 

I tillegg kan følgende enheter knytte seg til avtalen i avtaleperioden på samme vilkår.

 

 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Statsministerens kontor
 • 22. juli senteret
 • Regjeringsadvokaten

Trygghet for offentlige virksomheter

Så hvorfor er emagine foretrukken leverandører for mange offentlige virksomheter?

– emagine klarer å levere dyktige konsulenter fordi vi har et kjempestort nettverk av selvstendige konsulenter og samarbeider med store og mindre konsulentselskaper, samt  spesialiserte nisjemiljøer i hele Norge. Tilgangen til hele bransjens beste hoder gir en trygghet for offentlige virksomheter når de ikke kan finne ledige folk i egne rekker, mener Morten Edler Bay som leder konsulentselskapet i Norge.

Morten Edler Bay står i en trapp

Morten Edler Bay fremhever at det offentlige får tilgang til HELE markedet av spesialiserte konsulenttjenester fordi emagine samarbeider med store deler av konsulentbransjen i Norge.

Tre eksempler på offentlige rammeavtaler

La oss se avslutningsvis på tre avtaler emagine har med det offentlige.

 

Skatteetaten - fire rammeavtaler

emagine har avtale med Skatteetaten innenfor fire områder:

 • Konsulentformidling
 • Brukskvalitet
 • Universell utforming
 • Robotic Process Automation (RPA) &
  Digital Process Automation (DPA)

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

I 2022 vant emagine en eksklusiv rammeavtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for konsulentformidling. I tillegg kan alle departementene tilknytte seg av rammeavtalen og flere av disse har fått konsulenter.

Avtalen omfatter alle områder innen IT. F.eks. programleder, sikkerhetsarkitekt, teknisk arkitekt og rådgiver er roller som har blitt levert.

 

Bufdir - IT-ressurspartner

I 2020 vant emagine en rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir som IT-ressurspartner.

Innenfor avtalen med Bufdir leverer vi konsulenthjelp for mange områder; som behov, konsept, kvalitet, design og arkitektur, og innen kvalitetssikring, strategisk rådgivning, forretnings- og informasjonsarkitektur, designtjenester, bistand med henvendelser, samt innkjøp og annet strategisk arbeid knyttet til IKT-området.


 

  Nettverket vårt gir oss tilgang til fagspesialister som passer de offentlige kundenes behov. Derfor kan vi alltid levere høy IT-kompetanse. Og vi gleder oss til å bygge videre på de sterke relasjonene vi har med våre kunder i offentlig sektor.

Morten Edler Bay, emagine

 


Vil du vite mer?

Avtal et møte så hjelper vi deg

Blogg

Les andre saker

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon Oslo Bjørvika
Client cases
Expertise strategy

Case: emagine leverer komplette team til offentlig sektor

emagine leverer kompleks spesialistkompetanse til krevende prosjekter med landets beste konsulenter. Les hvordan emagine har bidratt til tre prosjekter i offentlig sektor.

Warszawas sentrum med skyskrapere og høye forretningsbygg
Expertise strategy
Nearshoring

Polen – nye muligheter i Europas IT hub

Bedrifter som har behov for skalerbar tilgang på IT kompetanse har valgt Polen. I denne artikkelen ser vi på mulighetene, fakta og spørsmål næringslivet måtte ha når de vurderer å sette i gang utviklingsprosjekter i Polen. Forstå hovedfordeler, myter og utfordringer ved å flytte IT-utvikling.

Kvinnelig prosjektleder leder et møte med fire engasjerte deltakere
Expertise strategy
Succeed as a consultant

Fem kjennetegn på en god IT-prosjektleder

God IT-prosjektledelse krever en bred vifte med evner til å lede prosesser og en rekke personlige egenskaper for å lykkes. Lær mer om hvilke individuelle kompetanser en god prosjektleder bør ha og praktisere.

En mannlig konsulent møter 2 intervjuere til en konsulentjobb
Expertise strategy

Slik optimaliserer du prosessen med å leie inn eksterne IT-konsulenter

Fra forespørsel, via intervju til onboarding. Det er tid og penger å spare på få til en effektiv innkjøpsprosess hele veien til konsulenten banker på døra. Vi vet at selv de mest erfarne innkjøpere kan glemme helt basale ting; få med deg sjekklisten.

Mann sitter i sofa en en flyplass lounge på tur ut over grensene
Expertise strategy
Nearshoring

Mangel på IT-kompetanse i Norge: Utfordringer og nye løsninger

Mange bedrifter opplever utfordringer med å få tak i IT-konsulenter i Norge. Det påvirker fremdrift i prosjekter og i siste ende ønske om vekst. Hvis man tenker «utenfor-boksen» kan løsningen faktisk være snublende nær: Ta i bruk dyktige IT-spesialister i vår nærliggende region.

Man sitter utenfor et møtelokale og leser på sin laptop
Expertise strategy

5 fordeler ved å bruke eksterne IT-konsulenter

Fleksibilitet og tilgang til IT-ekspertise er to av de viktigste fordelene, når du skal vurdere om bruk av konsulenter er noe for deres nye eller igangværende prosjekter. I denne artikkelen får du innblikk i noen av gevinstene ekperter kan tilføre deres organisasjon.

2 kvinner og 2 menn i et møte som diskuterer
Expertise strategy
Nearshoring

Guide: Hvordan lykkes med nearshoring

Når du opplever utfordringer med å få tak i kvalifiserte utviklere til IT-prosjekter kan nearshoring i Polen være et reelt alternativ. I denne guiden forklarer vi hvilke ni kriterier som gir suksess hvis du velger å gå nearshore.

Young and talented IT professionals outside
Expertise strategy
Nearshoring

Er Polen Europas nye Silicon Valley?

Ønsker du tilgang til topp kvalifiserte IT-konsulenter; “Look to Poland”. Med en solid IT-utdannelse har polske IT ingeniører og kodere vunnet frem, hvor 15.000 ingeniører årlig uteksamineres fra polske universiteter.

Business woman talking to two colleagues
Expertise strategy

Team extension: Få suksess med eksterne konsulenter

Spesialiserte IT-konsulenter har erfaringene og evnene som trengs for å komme i gang raskt. For å få maks ut av eksterne konsulenter bør dere sørge for en smertefri oppstart og få de i gang på en profesjonell måte. Her er tips til hvordan man starter opp og ruster den eksterne arbeidsstyrken for suksess.