Meninger

Morten Edler Bay portrett

Q1 – 2023:

Ikke tid til å bremse nå – digitaliseringen må fortsette

– Hva jeg lærte i første kvartal

Av Morten Edler Bay, Country Manager, emagine

Morten Edler Bay har opplevd et kvartal som har vært avventende og mener det ikke gir grunn til å bremse opp nå. Likevel sitter han med flere åpne spørsmål enn svar. Les hans erfaringer fra IT-konsulentbransjen gjennom de tre første månedene av 2023.

19. mai 2023

En forkortet versjon av dette debattinnlegget ble publisert på digi.no 19. mai.

Les innlegget på digi.

emagine er et selskap som kan ta pulsen på konsulentbransjen fordi vi sitter midt i et kjempenettverk. Og faktisk har jeg brukt en god måned på å fordøye kunnskapene som jeg har fått; akkurat nå har jeg flere spørsmål enn da nyttårsrakettene gikk til himmels og vi feiret et fantastisk fjorår.

 

Avventing, men ingen grunn til å bremse nå

Selv med et avventende førstekvartal er det ingen grunn til å bremse, mener jeg.

Krav til og ønske om digitaliseringen stopper ikke, selv om usikkerheten kan føles hos noen. Det kommer jeg tilbake til.

I januar skrev redaktør Per-Ivar Nikolaisen i Shifter.no om «usikkerhetsåret 2023» – og at «kapital, teknologi, rekruttering, ledelse og startup-idealer endrer seg i et rasende tempo». Han traff ganske godt i spådommene skrevet fra hans ståsted med innblikk i rugekassene til fremtidens næringsliv.

Jo, konsulentbransjen har nok vært gjennom en midlertidig nedkjøling og vi merket det i første kvartal. På grunn av de urolige tidene sitter en del kunder på gjerdet og venter, og benkene hos konsulentselskapene fylles opp av kvalifiserte fagfolk.

Sjeldent har det vært vanskeligere å forutsi endringer.

Les saken i Shifter

Flere tilgjengelige eksperter

Konsulentmarkedet har vært roligere fra starten av 2023, og som et eksempel kan jeg ta frem en forespørsel om Java React-utviklerroller vi mottok. Denne attraktive ekspertisen er normalt høyt etterspurt, men det har vært få ledige i markedet.

I forrige kvartal endret dette seg: Til Java React kompetansen (fem konsulentroller) fikk vi tilbud om 60 ledige kandidater fra nettverket vårt, hvor 50 var høyt kvalifiserte og relevante.

Det er sjelden kost!

Med flere tilgjengelige konsulenter nå enn tidligere, påvirker det mange i bransjen. Og selv om de fleste konsulenthusene er velbergede etter gode år, er spørsmålet hvor lenge det vil være sånn. Hvem klarer å holde stand, hvem gir tapt? Hva vil endre trenden?

Heldigvis har vi i emagine merket mindre til nedgangen enn mange andre. Vi har en diversifisert kundemiks med alt fra store offentlige kunder, via scaleups til solide konsern.

2022
%
Konsulentforespørsler
fra offentlig sektor
2022
%
Konsulentforespørsler
fra privat sektor

Bruker vi forespørslene fra kundene i fjor som en parameter, kom 45 prosent av de såkalte «requests» fra det offentlige, mens private bedrifter stod for 55 prosent.

Vi har ikke lagt alle eggene i én kurv.


 

Vi fikk tilbud om 60 ledige kandidater fra nettverket vårt, hvor 50 var høyt kvalifiserte og relevante.

Om søk etter 5 Java react konsulenter
 


Prosjektledere og utviklere dominerer – IT arkitekter ned i 2022

I forrige kvartal fikk jeg oversikt over intern statistikk fra fjoråret, om hvilke kompetanser og roller som var mest etterspurte blant kundene våre. Igjen er det de to store rollene som prosjektledere og utviklere som kommer øverst på kundenes ønskeliste.

  • 27 % av alle forespørsler gjaldt prosjektledere
    (av forskjellig art)
  • Utviklere stod for 30 % av forespørslene
    (Backend developer, Fullstack developer, Frontend developer, Database developer eller Mobile developer).

Ikke uventet, vil du kanskje si. Jo, det var nesten som i 2021.

I 2021 kunne vi dessuten se at IT arkitekter (samlet for alle typer arkitekter) var relativt etterspurt. Om behov for arkitekter er et tegn på at prosjekter startet opp, er det andre som kan svare bedre på enn meg.

Til sammenligning, i 2022 hadde andelen forespørsler etter IT-arkitekter gått ned med 50 prosent. Hvis vi forutsetter at oppstart = arkitekter, kan det virke som om prosjekter eller agile prosesser hvor denne type kompetansebehov er nødvendig gradvis gikk ned i fjor.

I 2022 opplevde vi forøvrig en total økning av kundeforespørsler på hele 66 prosent, tross krig i Europa.

Morten Edler Bay står i en trapp

På vei opp: emagine leverte rekordresultat i 2022 og opplevde effektene av nye rammeavtaler. Selskapet fikk løft av sammenslåingen av tidligere ProData Consult og Bragd Consulting Network som ble emagine.

Usikker dyrtid kan påvirke konsulentprisene

Inflasjonen er den høyeste siden 80-tallet, skrev Rogalands avis i en artikkel i februar. Renter og priser er på vei opp og har vært en faktor i nedbremsingen av økonomien. Jeg er såpass gammel at jeg kan huske 1988, og heldigvis er det lang vei til en utlånsrente på 18 %.

Les artikkelen i Rogalands avis

40 år tilbake var inflasjonen på 8,5 %, og i en 30 års periode fra 1990 har den ligget kontrollert og lavt på gjennomsnittet 2,2 %. På vel to år har konsumprisindeksen økt med over 8 %, slikt merkes hos både bedrifter og privatpersoner. Det er dyrere å låne, leie og gjøre innkjøp. Også i arbeidslivet.

Det har nok ikke vært en tilsvarende 1:1 prisstigning for konsulentytelser i samme periode. Men også i vår bransje følger prisene i takt med etterspørsel og tilbud, uten at jeg har vil dele eksakte tall for det.

Fortsetter trenden fra første kvartal kan det bety at timeprisene vil falle noe, hvis tilbudet forblir større enn etterspørselen. Men dette kan endre raskt.


 

  Jeg kan ikke se for meg at modernisering i offentlige, digitale tjenester kan stoppe opp. Nei, heller akselerere!

Morten Edler Bay

 


Behov for digitalisering avtar ikke

Det er lenge siden bransjen opplevde usikre tider.

Jeg kan knapt huske en tilsvarende situasjon det siste ti-året. Vi skal nok helt tilbake til 2008, og siden den korreksjonen har jo digitaliseringen gått på steroider.

Det vi vet; i usikre perioder søker bedrifter etter trygghet og store prosjekter blir satt på vent. Samtidig har behovet for digitalisering aldri vært større i sivilsamfunnet, i sykehussektoren, for brukerne av offentlige digitale tjenester, i skatte- og pensjonsadministrasjon, i finansindustrien, og ikke minst i infrastrukturen, til energi, veier og kollektivtransport.

Jeg kan ikke se for meg at modernisering i offentlige, digitale tjenester kan stoppe opp. Nei, heller akselerere.

Økt behov for digitalisering i offentlig sektor bør influerer de viktige sakene som diskuteres på alle plan nå.

De store politiske debattene om innleie av eksperter og rammebetingelsene til konsulentbransjen må orientere seg til virkelighetens behov. Den innbilte problemstillingen med at konsulenter er den store utfordringen, må løses nå til fordel for hele samfunnet. Alle sektorer har behov for spesialistkompetanse i perioder, innleid kompetanse sikrer at IT-prosjektene kommer i havn!

For etterslepet i digitaliseringen og behovet for IT ekspertise vil fortsatt øke i alle sektorer.

Offentlige etater er avhengig av de får tilført IT-kompetanse de selv ikke kan dekke med faste ansettelser. Mitt råd er at politikere bruker realøkonomisk analyser, spør sine egne fagetater, lytter til IKT faglige organisasjoner og bruker sunn fornuft. Derfor forutsetter jeg at innleie av IKT eksperter i det offentlige fortsetter.

Når staten trenger spesialister i en tidsbegrenset periode er løsningen innleie av flinke eksperter. Da kan staten bruke sine penger smidig når de skal digitalisere og fornye verktøy til gavn for hele samfunnet og ulike sektorer. For deg og meg.

 
Morten

Blogg

Flere meningssaker

left-arrow
right-arrow

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?
Expert stories
Nearshoring
Opinion

Behov for å tenke nytt: Er IT-kompetanse fortsatt mangelvare i 2023?

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen. Hvordan løser vi dette?

Mann sitter hjemme foran laptops og jobber på hjemmekontor
Opinion

Korona og kontoret – Remote, return-to-office eller hybride løsninger?

Gjør vi de ansatte en bjørnetjeneste ved å gi for stor fleksibilitet i arbeidssted, spør Morten Edler Bay. Tidligere var hjemmekontor påbudt. Nå må vi ikke. Det gir muligheter for en helt ny diskusjon om hva som gir best resultater for bedriften og de ansatte. Les mer.

Illustrasjon
Opinion

IKMPKML

Som leder trives Morten Edler Bay med flat struktur. Det krever at han ikke er perfeksjonist, og har ansatte som tør bruke hodet og som får lov til å gjøre feil, men vil lære av det. Han bygger en kultur der ansatte ikke kommer til ham med alle problemer, men med forslag til løsninger.

Illustrasjon: oversikt og overskudd
Opinion

Oversikt og overskudd

Ledelse: Av og til er det beste du kan gjøre å ta tidlig fri, skriver Morten Edler Bay. Som leder gir han kollegaene rom til å løse oppgavene selvstendig og dermed kan han tidvis føle seg useless. Følelsen av være overflødig er et tegn på at delegering fungerer som svar på travelhet og stress.

Illustrasjon med tekst Forbedringer men innleieregler forstyrrer
Opinion

Andre kvartal viste forbedringer men innleieregler forstyrrer

Fra april til juni har vi sett oppsving av konsulentforespørsler og særlig fra offentlige aktører – men mye er usikkert ennå, skriver Morten Edler Bay. KI preget mediebildet men ikke i konsulentbransjen – Morten mener markedet forstyrres unødig av statlige inngrep og nye regler om innleie av arbeidskraft.

Illustrasjon: Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening
Opinion

Konsulenter velger frihet og prosjekter med mening – det setter krav til oppdragsgivere og prosjekteiere

Arbeidsmarkedet er i endring fra fast jobb til selvstendighet og prosjektbasert oppgaver – fra kontoret til remote. Morten Edler Bay reflekterer rundt skiftet han ser i konsulentbransjen, hvor yngre konsulenter velger oppdrag som kan bidra til noe samfunnsnyttig.

Illustrasjon med tekst Mål og milliarder, foto av Morten E. Bayål og milliarder
Opinion

Mål og milliarder

I denne artikkelen skriver Morten Edler Bay om hvorfor målet til emagine ikke er en milliard alene. Som leder setter han søkelys på menneskene og teamet som skal bidra til resultatet og reflekterer rundt sin egen rolle.

Illustrasjon med tekst: Q1-2023 Ikke tid til å bremse nå - digitaliseringen må fortsette
Opinion
Trends

Q1 – 2023: «Ikke tid til å bremse nå – digitaliseringen må fortsette»

Morten Edler Bay har opplevd et kvartal som har vært avventende og sitter med flere åpne spørsmål enn svar. Les hva han opplevde under første kvartal i 2023 i IT-konsulentbransjen.