Case

Illustrasjon Oslo Bjørvika

Category: Client Case

Case: emagine leverer komplette team til kunder i offentlig sektor

Til tre prosjekter i offentlig sektor har emagine levert komplette team i samarbeid med noen av landets fremste konsulentselskaper og selvstendige konsulenter. To viktige etater har dermed spart tid på å finne kompetente konsulenter til sine prosjekter.

Utfordring

Sammensetting av team med ulike kompetanseområder kan være komplisert, selv for kunder med erfarne innkjøpsrutiner.

Det er tidkrevende å finne kompetente og ledige ressurser blant selvstendige spesialister og kvalifiserte underleverandører. Deretter kommer en utvelgelsesprosess fra et stort antall CV-er med påfølgende intervju og vurderinger, som avsluttes med prisdiskusjon og kontraktsforhandling.

En tilleggsfaktor i offentlig sektor er kravet om konkurranseutsetting.  Hvis en etat skal leie inn spesialistkompetanse er kravet at det skal gjennomføres i en konkurranse, for en rettferdig prosess overfor alle kandidater og leverandører.

Hvis etaten har en eksisterende rammeavtale kan den også skaleres opp til leveranser av team, og emagines oppgave blir da å finne og levere de beste spesialistene i hele markedet på en objektiv måte.


 

  ... vi vet hvor vi skal søke og prisdiskusjonen er basert på markedsinnsikt.

Marika Andresen, Head of Public i emagine Norge

 


Løsning

Marika Andresen er Head of Public i emagine og forklarer prosessen.

– emagine finner og velger egnet spesialistkompetanse raskt, fordi vi har mange års erfaring med og oversikt over kompetanse- og nisjemiljøer i Norge. Vi pleier våre nettverk med selvstendige spesialister og konsulentselskaper, så vi vet hvor vi skal søke og prisdiskusjonen er basert på markedsinnsikt, forteller Andresen, som leverte det ene teamet.

Erfaring og rutiner for seleksjon

Prosessen tilpasses hver enkelt kunde.

– Kunden velger hvor mange kandidater de vil ha per rolle, og ofte setter vi opp en kompetansematrise som forenkler utvelgelsen. Dermed kan kunden bruke tiden sin på å intervjue og finne de rette kandidatene for oppdraget og prosjektet, som de jo kjenner best til, sier Marika Andresen.

Marika Andresen

Marika Andresen er leder for offentlige kunder i emagine


 

  For å hjelpe kunden med et smidig forløp krever det tydelig bestilling og godt forarbeid hos alle parter.

Adrian Tjernsli, Key Account Manager, emagine Norge

 


Oversikt over markedet

Forløpet styres i emagine’s eget fagsystem og kunden kan følge arbeidet stegvis online. Normal tar det 5 dager per prosjekt før kunden har kandidater, avhengig av teamstørrelse og kompleksiteten av roller.

– Kunden vet godt hva de ønsker seg av ekspertise, men vet ikke alltid hvor den beste kompetansen befinner seg. Legg til et kompliserende element av å finne ledige ressurser i en gitt periode, mener, Adrian Tjernsli, som er Key Account Manager i emagine.

Han jobber tett med flere store offentlige virksomheter når de har behov for spesialistkompetanse.

– I den ene leveransen brukte vi opp mot 10 dager, siden det dreide seg om 11 konsulenter og mange ulike roller, utdyper Tjernsli.

Adrian Tjernsli

Adrian Tjernsli er Key Account Manager i emagine

Krever god dialog

Når emagine får oppgaven, går de ansatte ut til hele markedet og snakker med aktuelle fagmiljøer, som de har oversikt over og god kontakt med.

– For å hjelpe kunden med et smidig forløp krever det tydelig bestilling og godt forarbeid hos alle parter, sier Adrian Tjernsli, som hadde ansvar for ett av prosjektene.

Gjennomgang av tre prosjekter

emagine hadde ansvar for tre leveranseprosjekter til to etater i offentlig sektor (Oslo) høsten 2023.

Team0
Konsulenter0
Dager0

I tillegg de tre prosjektene har emagine i 2024 levert 2 nye teamprosjekter til en av de nevnte etatene. Den siste leveransen omfattet 7 konsulenter + internasjonalt team og 3 konsulenter + internasjonalt team.

Intereressert i mer informasjon? Les mer om vår tjeneste for leveranse av komplette teams:

> emagines Teams service

  Vil du vite mer om våre team-leveranser?

Be om en uforpliktende snakk med en kunderådgiver

Blogg

Kunde-caser og
anbefalinger

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon Oslo Bjørvika
Client cases
Expertise strategy

Case: emagine leverer komplette team til offentlig sektor

emagine leverer kompleks spesialistkompetanse til krevende prosjekter med landets beste konsulenter. Les hvordan emagine har bidratt til tre prosjekter i offentlig sektor.

Anders Bjerkestrand sitter og blir intervjues i Warszawa
Client cases
Nearshoring

Eika: Ikke vanskelig å komme i gang med Nearshoring

(VIDEO) Eika valgte Nearshoring for å få kostnadskontroll og få fatt i de mange dyktige konsulentene som finnes i Polen. Med emagines hjelp har de nå mange dyktige utviklere og hyggelige polske kolleger på jobb som fungerer godt i deres produktteam, forteller Anders Bjerkestrand fra Eika i dette videointervjuet.

Eirik Wang CTO i Optio Incentives
Client cases
Nearshoring

Optio Incentives: Fra 4 til 15 utviklere på ett år

Der mange bedrifter sliter med å finne IT-kompetanse og utviklere i Norge, har scaleup-selskapet Optio Incentives tenkt nytt og krysset landegrensene. Ved hjelp av emagine har de fått tilgang til erfarne IT-utviklere i Warszawa til deres selvbetjeningsplattform.

Anders Bjerkestrand
Client cases

Eika gruppen: emagine gir oss ekstra utviklingskapasitet

Finanskonsernet Eika Gruppen er en IT-intensiv-organisasjon med stort behov for dyktige utviklere til sine avanserte IT-løsninger. De har valgt emagine som en av sine leverandører av IT-kompetanse.

Flemming Kirkskov
Client cases

Saxo Bank Case: Skalering med talenter fra Polen

emagine har vært ansvarlige for å finne de riktige IT-konsulentene til Saxo Bank og det administrative arbeidet med nearshoring gjennom flere år.

Henrik Buchholt Bach and Gunri Kallsberg Ellefsen
Client cases

SDC: Nearshoring er en strategisk prioritering

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere. Det er en strategisk prioritet for SDC å bruke mulighetene som ligger i nearshoring, til å skalere ressursene etter behov.

Sebastian Norling
Client cases
Nearshoring

DPOrganizer: Den nødvendige fleksibiliteten for en start-up

DPOrganizer innså raskt Polens store potensiale som nearshoringlokasjon. IT-utviklerne har gode ferdigheter, men de legger også stolthet i arbeidet. Det betyr at de leverer mer enn forventet.