Article

Mann sitter i sofa en en flyplass lounge på tur ut over grensene

Category: Expertise strategy

Mangel på IT-kompetanse i Norge: Utfordringer og nye løsninger

IT-utvikling uten grenser

Flere og flere organisasjoner opplever utfordringer med å få tak i IT-konsulenter i Norge. Det påvirker fremdrift i prosjekter, forsinker leveranser og i siste ende ønske om vekst.

Oslo 11. januar 2023

Hvis bedriften din tenker «utenfor-boksen», kan løsningen faktisk være snublende nær: Ta i bruk dyktige IT-spesialister i vår nærliggende region.

La oss se på utfordringene og en mulig løsning.

 

Mangel på IT-ressurser: Et økende problem i Skandinavia og Europa

Dårlig tilgang på IT-talenter i ferd med å bli en flaskehals for mange bedrifter i Nord-Europa. Av den grunn strever mange virksomheter i Norge, Danmark, Sverige og Nederland med å skalere. IKT Norge meldte allerede i en undersøkelse i 2017 at 38 % av selskapene ikke fikk besatt ledige IT-stillinger.

Svenske rapporter påpeker liknende økende behov og stor etterspørsel som ikke dekkes.


 

  45 prosent av norske virksomheter i næringslivet og offentlig sektor opplevde vanskeligheter med å fylle stillingene

 


Stort udekket behov for IT-kompetanse i Norge

I en rapport som Tekna, Negotia og EL og IT Forbundet har utgitt i 2021 påpekes det at det er et udekket behov for IT-kompetanse, som bare øker mot 2030.

Rapporten 1-2021 om Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framoverfra Samfunnsøkonomisk analyse AS, utgitt 20.01.2021, sier at det er behov for 40 000 flere sysselsatte med IKT-utdanning i 2030. I dag er det trolig mer enn 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020, og det faktiske behovet er trolig større.

Kilde: Rapporten 1-2021 om Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover fra Samfunnsøkonomisk analyse AS utgitt 20.01.2021

Behovet for antall sysselsatte med IKT-utdanning øker fra rundt 56 000 personer i 2019 til 94 000 personer i 2030.

Samtidig påpekes det at:

  • Det er mer enn 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020, det faktiske behovet er trolig større.
  • Behovet øker og ubesatte IKT-stillinger øker til 4 500 sysselsatte i 2030.
  • Det reelle behovet i 2030 øker til nærmere 100 000 sysselsatte med IKT-utdanning.
  • Mer enn 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020, det faktiske behovet er trolig større.

Rapporten om IKT-kompetanse viser også til en spørreundersøkelsene om bruk av IKT i henholdsvis næringslivet og offentlig sektor.

I undersøkelsen svarer 45 prosent av disse opplevde vanskeligheter med å fylle stillingene. I EU er andelen som opplever utfordringer å rekruttere IKT-spesialister på 60 prosent i 2019.


 

  ... manglende tilgang på talenter er åpenbar. Man strever med å strekke ressurser, ferdigstille prosjekter, levere løsninger og resultater.

 


Utvikler med en mobiltelefon i hånden

Polske IT-konsulenter regnes (bl.a. ifølge HackerRank) i dag blant verdens absolutte elite av programvareutviklere.

Mangel på IT-talenter påvirker bunnlinjen

For IT-sjefer, avdelings- og prosjektleder er manglende tilgang på talenter åpenbar. De strever med å strekke ressurser, ferdigstille prosjekter, levere løsninger og resultater. Det har negative konsekvenser for hele forretningsdriften.

I Norge og Danmark opplever nærmere halvparten av bedriftene seriøse utfordringer. Det kan bety å avvise ordrer, sette markedsutvidelser på vent og å utsette utvikling og innovasjon, som en direkte konsekvens av at det skorter på nødvendig IT-kompetanse. I Sverige er dette den største utfordrer til fortsatt vekst i den digitale sektoren.

Kort sagt: Mangel på nødvendig IT-kompetanse og ressurser kan svi på bunnlinjen.

 

Motvillig til å se mot utlandet

Selv om utfordringene øker og konsekvensene er alvorlige, nøler mange bedrifter med å se mot utlandet. Men i utlandet er tilgangen på erfarne IT-utviklere faktisk god. For mange beslutningstakere innen IKT er det å se ut over grensene ikke en opsjon, av en eller annen grunn.

Det er relativt få norske bedrifter som har forsøkt seg med å rekruttere utenlandske IT-ressurser med nearshoring eller offshoring.

I 2017 utgjorde det kun 17 % i Norge. Og det til tross for at alternativet kan medfører ordrenedgang og prosjekter på vent. Man kan spørre seg hvorfor beslutningstakere er så motvillige til å se på mulighetene over grensene.

Det eksisterer mange misforståelser hva som hindrer bedrifter i å ta i bruk utenlandske IT-ressurser. Disse misforståelsene er ofte større enn de praktiske, viser det seg.

Mange antar feilaktig at nearshoring er en møysommelig og krevende prosess som tar lang tid. Dessuten tror mange, at det går lenge før man høster fordelene.

Dette er ikke nødvendigvis riktig. Med en etablert og profesjonell leverandør er nearshoring faktisk relativt enkelt. Og det kan ta så lite som 30 til 45 dager for å få et team klart til å utføre oppgaver og levere resultater.

Frekvente møter på Teams eller Zoom, og korte besøk i Polen er enkelt å få til i dagens mobile samfunn.

Forretningskvinne sitter på et hotell med en kopp kaffe i hånden og venter

Det tar 1,5 timer med fly til Polen: Mange antar feilaktig at nearshoring er en møysommelig og krevende prosess som tar lang tid. Dessuten tror mange, at det går lenge før man høster fordelene.

Massivt volum av programvareutviklere i Polen

Software-spesialister er ettertraktet over alt. Og spesielt i Polen er det stor tilgang på kompetente programvareutviklere. Mer enn 15.000 polske IT-ingeniører utdannes hvert år. Og de utgjør faktisk ca 10 % av totalt uteksaminerte IT-ingeniører i EU. Antallet er langt større enn hva vi er vant med i Skandinavia.

Polen er i dag synonymt med IT-kompetanse på høyeste nivå.

En IT-ingeniør eller programvareutvikler har status og jobben anses som prestisjefylt. Og det betyr at kun de mest talentfulle, polske ungdommene velger seg en IT-utdannelse og karriere. Fag som ingeniør og programmering er tradisjonsrike og vel etablerte i Polen. Det betyr at IT-utdanning, programtilbud og studiekvalitet er blant de beste i Europa.

Ledende internasjonale virksomheter, banker og konsern som har etablert seg i Polen, nyter godt av høyt utdannede kandidater og vekst. IT-konsulentene har dermed fått solid kompetanse, erfaring og ekspertise gjennom komplekse prosjekter.

Vi tror derfor at flere virksomheter vil ha godt av å oppleve kraften i polsk IT-kompetanse. Løsningen på kompetansemangel hos teknologidrevne bedrifter kan være snublende nær vår egen grense. Faktisk bare en kort flytur fra Oslo.


 

  Løsningen på kompetansemangel hos teknologidrevne bedrifter kan ligge nær vår egen grense.

 


Bli kjent med tjenesten i Polen:
Nearshoring-as-a-Service

Få en virtuell rundtur i emagines nearshoring-senter

Bestill en uforpliktende omvisning ved å booke en avtale.

Blogg

Les mer om Nearshoring i Polen

left-arrow
right-arrow

Er IT kompetranse fortsatt mangelvare i 2023?
Expert stories
Nearshoring
Opinion

Behov for å tenke nytt: Er IT-kompetanse fortsatt mangelvare i 2023?

Norge mangler IT fagfolk og vi har visst det lenge. Næringslivet sliter med å skaffe utviklerkompetanse, samfunnet henger etter med nødvendig digitalisering og politikerne sover i timen. Hvordan løser vi dette?

Warszawas sentrum med skyskrapere og høye forretningsbygg
Expertise strategy
Nearshoring

Polen – nye muligheter i Europas IT hub

Bedrifter som har behov for skalerbar tilgang på IT kompetanse har valgt Polen. I denne artikkelen ser vi på mulighetene, fakta og spørsmål næringslivet måtte ha når de vurderer å sette i gang utviklingsprosjekter i Polen. Forstå hovedfordeler, myter og utfordringer ved å flytte IT-utvikling.

Anders Bjerkestrand sitter og blir intervjues i Warszawa
Client cases
Nearshoring

Eika: Ikke vanskelig å komme i gang med Nearshoring

(VIDEO) Eika valgte Nearshoring for å få kostnadskontroll og få fatt i de mange dyktige konsulentene som finnes i Polen. Med emagines hjelp har de nå mange dyktige utviklere og hyggelige polske kolleger på jobb som fungerer godt i deres produktteam, forteller Anders Bjerkestrand fra Eika i dette videointervjuet.

Eirik Wang CTO i Optio Incentives
Client cases
Nearshoring

Optio Incentives: Fra 4 til 15 utviklere på ett år

Der mange bedrifter sliter med å finne IT-kompetanse og utviklere i Norge, har scaleup-selskapet Optio Incentives tenkt nytt og krysset landegrensene. Ved hjelp av emagine har de fått tilgang til erfarne IT-utviklere i Warszawa til deres selvbetjeningsplattform.

Mann sitter i sofa en en flyplass lounge på tur ut over grensene
Expertise strategy
Nearshoring

Mangel på IT-kompetanse i Norge: Utfordringer og nye løsninger

Mange bedrifter opplever utfordringer med å få tak i IT-konsulenter i Norge. Det påvirker fremdrift i prosjekter og i siste ende ønske om vekst. Hvis man tenker «utenfor-boksen» kan løsningen faktisk være snublende nær: Ta i bruk dyktige IT-spesialister i vår nærliggende region.

2 kvinner og 2 menn i et møte som diskuterer
Expertise strategy
Nearshoring

Guide: Hvordan lykkes med nearshoring

Når du opplever utfordringer med å få tak i kvalifiserte utviklere til IT-prosjekter kan nearshoring i Polen være et reelt alternativ. I denne guiden forklarer vi hvilke ni kriterier som gir suksess hvis du velger å gå nearshore.

Mateusz Dudkiewicz: emagine promoterer meg og mitt arbeid
Consultant testimonials
Nearshoring

Mateusz Dudkiewicz, Cloud-ingeniør

Mateusz Dudkiewicz – Nearshoring-konsulent: Det er mye å si om emagine – de gir meg stabilitet og støtte i konsulentreisen, de har åpne prosesser og betaling skjer i henhold til avtalen. Og muligheten for å jobbe for skandinaviske kunder er faktisk en av de største fordelene jeg opplever.

Young and talented IT professionals outside
Expertise strategy
Nearshoring

Er Polen Europas nye Silicon Valley?

Ønsker du tilgang til topp kvalifiserte IT-konsulenter; “Look to Poland”. Med en solid IT-utdannelse har polske IT ingeniører og kodere vunnet frem, hvor 15.000 ingeniører årlig uteksamineres fra polske universiteter.

Sebastian Norling
Client cases
Nearshoring

DPOrganizer: Den nødvendige fleksibiliteten for en start-up

DPOrganizer innså raskt Polens store potensiale som nearshoringlokasjon. IT-utviklerne har gode ferdigheter, men de legger også stolthet i arbeidet. Det betyr at de leverer mer enn forventet.