Nyhet

Pressebilder

Morten Edler Bay er landssjef for emagine i Norge. Foto: Alf Simensen, NTB.

Category: News

Ny rammeavtale

UDI har valgt emagine som eksklusiv leverandør av  konsulenttjenester for modernisering av utlendingsforvaltningen

emagine har vunnet en anbudskonkurranse for Utlendingsdirektoratet (UDI) som eneleverandør av formidling og kjøp av konsulenttjenester de neste fire årene etter å ha vunnet på kvalitetskriteriet.

Oslo, 22. mai 2023

Avtalen med emagine skal bidra til at direktoratet kan gjennomføre en omfattende basismodernisering av utlendingsforvaltningen. Konsulentselskapet emagine vant kontrakten på kriteriene pris og kvalitet og inviterer hele IT-bransjen til å samarbeide om oppdragene.

– UDI har en viktig samfunnsoppgave og vi skal sørge for at de får eksterne eksperter og kompetanse som skal modernisere utlendingsforvaltningen. Vi gleder oss til å levere konsulenter og løsninger som skal forbedre direktoratets fagsystemer, prosesser og mer, sier Morten Edler Bay, Country Manager i emagine Norge.

Rammeavtalen omfatter åtte omfattende IT-kompetanseområder: Generell konsulentbistand og rådgiving, samt spesialistområdene: IT-arkitektur, Informasjonssikkerhet, Microsoft 365 og systemutvikling, ved siden IT-rettede kurs og driftsrelaterte oppgaver.

UDI anslår at verdien for avtalen er 100 millioner norske kroner.


 

 "emagine har effektive og gjennomtenkte prosesser for konsulentformidling, samhandling med kunden og rapportering på de leverte tjenestene."

UDI om emagine

 


UDI: "emagine har tillitsvekkende arbeids- og betalingsvilkår"

UDI skriver:

«Formålet med denne anskaffelsen er at UDI skal inngå rammeavtale med én leverandør som effektivt finner de beste kandidatene i markedet, og som kan bidra til at UDI får tilgang til konsulenter med ulik bredde- og spisskompetanse innen de angitte fagområdene. […]

Det er planlagt fremover en omfattende basismodernisering av utlendingsforvaltningen som vil kreve konsulenttjenester, og Kunden ønsker med denne avtalen å være bedre rustet til en slik satsning.»

Ifølge direktorats evaluering ble emagine vurdert til å levere beste kvalitet, hadde best forhold mellom pris og kvalitet, og fikk høyest score på kvalitet, som var vektet 70 %.

UDI skriver i tildelingsbrevet at «emagine har effektive og gjennomtenkte prosesser for konsulentformidling, samhandling med kunden og rapportering på de leverte tjenestene.»

Videre fremhever de emagines ESG- og CSR-innsats: «emagine har levert en klar, detaljert og oversiktlig informasjon om miljø, klima og arbeidsforhold, og bekrefter at de forholder seg til enhver tid gjeldende krav om lønns- og avtalevilkår. emagine sin besvarelse av kravet til gode arbeids- og betalingsvilkår og ryddige avtalevilkår til de formidlede konsulentene virker tillitsvekkende.»

Direktoratet har ikke angitt anslått verdi av anskaffelsen, men oppgir at UDI i dag har ca 60-80 konsulenter som jobber i Digitalisering (DIGA – UDIs IT-avdeling).

Morten Edler Bay

emagine: "Vi inviterer konsulentbransjen med til å levere landets beste eksperter"

– Som iverksetter av regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk i Norge er UDI avhengig av gode IT systemer for sine brukere, ansatte og samfunnet. Gjennom emagines omfattende nettverk av konsulenter får UDI tilgang til landets beste IT-eksperter og rådgivere.

Vi inviterer selvstendige konsulenter, nisje- og konsulentselskaper med til samarbeid om oppdragene, dermed sørger vi for at UDI alltid får de beste konsulentene til fagområder som egne ansatte ikke dekker, sier Morten Edler Bay fra emagine.

 Se oversikt emagines rammeavtaler med det offentlige


 

  Som iverksetter av regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk i Norge er UDI avhengig av gode IT systemer for sine brukere, ansatte og samfunnet. Gjennom emagines omfattende nettverk av konsulenter får UDI tilgang til landets beste IT-eksperter og rådgivere.

Morten Edler Bay

 


Utlendingsdirektoratet (UDI)

UDI er et direktorat skal iverksette regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk, og skal behandle søknader etter utlendings- og statsborgerloven og være fagorgan på utlendingsfeltet i Norge.

Les mer om UDI https://www.udi.no

Logo UDI

Rammeavtale for formidling og kjøp av konsulenttjenester: 22/33116
Se utlysningen på Doffin:  https://doffin.no/Notice/Details/2023-675438

Blogg

Les flere nyheter

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon av Norge med tekst Offentlige rammeavtaler
News
Trends

2024: emagine leverer IT-kompetanse til det offentlige Norge

emagine har over 20 rammeavtaler med offentlig sektor i Norge f.eks. Departementene, Statens vegvesen og Skatteetaten. Disse er vunnet gjennom anbudskonkurranser som gjør at offentlige virksomheter får tilgang til nødvendig spesialistkompetanse.

Morten Edler Bay i Oslo
News

emagine fortsetter som leverandør til Sykehusinnkjøp i fire nye år

emagine AS blitt tildelt mange delkontrakter av Sykehusinnkjøp med helseforetakene i de fire landsdekkende regionene Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord etter en stor anbudskonkurranse. Store muligheter for underleverandører og selvstendige konsulenter for oppdrag.

News

UDI har valgt emagine som eksklusiv leverandør av konsulenttjenester for modernisering av utlendingsforvaltningen

emagine har vunnet en anbudskonkurranse for Utlendingsdirektoratet (UDI) som leverandør av formidling og kjøp av konsulenttjenester de neste fire årene etter å ha vunnet på kvalitetskriteriet.

News

emagine med sterk vekst og rekordomsetning for 2022 – sikter mot milliarden

Resultat 2022: Konsulentselskapets konkurransedyktige forretningsmodell og vellykkede oppkjøp gjenspeiles i rekordhøye regnskaper for emagine. emagine Norge sikter mot en milliard i omsetning, mens internasjonalt stiler konsernet mot 7 milliarder i 2023, omregnet fra danske kroner til norske. Les mer.

Peter Ryan, Aspira and Anders Gratte, emagine
News

emagine strengthens its European position by joining forces with Aspira

emagine continues its European expansion by joining forces with the Irish-owned international consulting and technology business Aspira, headquartered in Ireland and with a presence in the Netherlands and Portugal.

Morten Edler Bay og Edward Ledezma Fure fra DSS
News

emagine er ekslusiv konsulentformidler til departementene

DSS tildelte avtalen til emagine, som vant anbudet basert på kvalitet og pris, og anslår at rammeavtalens verdi er cirka 600 millioner NOK over fire år.