Nyhet

Morten Edler Bay og Edward Ledezma Fure fra DSS

Morten Edler Bay (t.h.) fra emagine og Edward Ledezma Fure, avtaleforvalter ved Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon (DSS).

Category: News

emagine er ekslusiv konsulentformidler til departementene

DSS tildelte avtalen til emagine, som vant anbudet basert på kvalitet og pris, og anslår at rammeavtalens verdi er cirka 600 millioner NOK (60 millioner euro) over fire år.

Oslo 20. april 2022

– Vi er glade for å signere en rammeavtale med emagine, sier Edward Ledezma Fure, avtaleforvalter ved Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon (DSS).

DSS tildelte avtalen til emagine, som vant anbudet basert på kvalitet og pris, og anslår at rammeavtalens verdi er cirka 600 millioner NOK (60 millioner euro) over fire år.

Rammeavtalen gjør det mulig for Norges viktigste offentlige organisasjoner å få tak i IT-konsulenttjenester av høy kvalitet til de beste markedsvilkårene.

– I den krevende anbudskonkurransen skisserte emagine en smart og smidig avropsprosess, og særlig kundemodulen deres imponerte oss. Det er betryggende å ha emagine som en stabil leverandør av IT-kompetanse, utdyper Fure fra DSS.

Inntil nå har DSS hatt en tidligere, om enn mindre kontrakt vunnet av Bragd Consulting Network som fusjonerte med emagine (tidligere ProData Consult) i januar 2022.

 

– Et privilegium

– Det er et privilegium å bidra til at de mest fremtredende offentlige organisasjoner i landet får nødvendig IT-ekspertise. Vi er stolte og samtidig ydmyke over å vinne leverandøravtalen til regjeringens organisasjoner, sier Morten Edler Bay – Country Manager for emagine.

Morten Edler Bay

Sammen med partnere

emagine samarbeider med hundrevis av spesialiserte IT-konsulentselskaper og eksperter i Norge som vil bli involvert i rammeavtalen med DSS. Med denne ekspertisen i ryggen kan emagine presentere et stort utvalg av konsulenter med nødvendig erfaring for de oppdragene som ønskes.

– Som en dedikert partner skal vi sørge for at den beste kompetansen er tilgjengelig for viktige IT-prosjekter i departementene. Derfor vil emagine formidle Norges beste spesialister sammen med vårt partnernettverk, utdyper Morten Edler Bay.

 

10 av 10 på kvalitet

emagine vant anbudet ved å fremby kvalifisert ekspertise. Kundeportalen til emagine ble dessuten ansett som effektiv i å følge opp forespørsler og ivareta konsulenter.

– Siden våre prosesser er 9001 og 14001 ISO-sertifisert, kan vi garantere kvalitet og bærekraft i alle deler av IT-forespørslene, understreker Morten Edler Bay.

emagine oppnådde 10 av 10 tilgjengelige poeng i hvert av følgende vurderingskriterier for kvalitet:

 • Leveransekvalitet
 • Kvalitet på tilbudte personell
 • IKT-drift og infrastruktur
 • Tjenesteutvikling, videreutvikling og forvaltning
 • Tekniske, funksjonelle og strategiske rådgivingstjenester
 • Prosjekt-, endrings-, test- og innføringsledelse
 • Informasjonssikkerhet og personvern
Edward Ledezma Fure (nr to fra høyre) er avtaleforvalter for DSS. Øvrige tilstede under signeringsmøtet var Account Managers fra emagine: Fra venstre Adrian Tjernsli, Stefan Pettersson, Marika Andresen, Morten Edler Bay (Country Manager), og Arne Johan Ohr.

Edward Ledezma Fure (nr to fra høyre) er avtaleforvalter for DSS. Øvrige til stede under signeringsmøtet var Account Managers fra emagine: Fra venstre Adrian Tjernsli, Stefan Pettersson, Marika Andresen, Morten Edler Bay (Country Manager), og Arne Johan Ohr.

12 departementer

Følgende departementer og virksomheter som kan gjøre avrop på den offentlige rammeavtalen:

 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet inkl. utenriksstasjoner, NORAD og NOREC
 • Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon (DSS)

I tillegg kan følgende enheter knytte seg til avtalen i avtaleperioden på samme vilkår:

 

 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Statsministerens kontor
 • 22. juli senteret
 • Regjeringsadvokaten

 

  ... Det er et privilegium å bidra til at de mest fremtredende offentlige organisasjoner i landet får nødvendig IT-ekspertise. Vi er stolte og samtidig ydmyke over å vinne leverandøravtalen til regjeringens organisasjoner.

Morten Edler Bay, emagine

 


OM DSS

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

DSS har som mål å være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen og departementene. Dette omfatter f.eks. renhold, sikkerhet, sentralbord og posttjenester, drift av datasystemer og håndtering av offentlige publikasjoner. En avdeling jobber kun med offentlige anbud.

DSS har ca. 700 ansatte og et budsjett på 965 millioner kroner i 2022.

Les mer:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)