Nyhet

Only released for commercial use according to written agreement.

Category: News

emagine med sterk vekst og rekordomsetning i 2022 – sikter mot en milliard i Norge i 2024

Årsresultat 2022:

Konsulentselskapets konkurransedyktige forretningsmodell og vellykkede oppkjøp gjenspeiles i rekordhøye regnskaper for emagine.

emagine Norge sikter mot en milliard i omsetning, mens internasjonalt stiler konsernet mot 7 milliarder i 2023, omregnet fra danske kroner til norske.

København / Oslo 17. april 2023

Forretnings- og IT-konsulentselskapet emagine kan i dag presentere årsrapporten for 2022. Nok en gang oppnådde konsernet et rekordår med betydelig vekst i alle kjernemarkeder og en totalomsetning som for første gang rundet 5 milliarder NOK. I Norge var omsetningen 640 millioner NOK.

I løpet av 2022 økte emagine konsernet, tidligere kjent som ProData Consult, omsetningen med 93 prosent fra 2,9 milliarder kroner i 2021 til 5,6 milliarder i 2022 og oppnådde betydelig organisk vekst i alle kjernemarkeder. EBITDA (justert) utgjorde 392 millioner – en økning på 79 % sammenlignet med året før.

Med resultatet har emagine firedoblet omsetningen siden 2019, og konsulentselskapet har vokst fra å være en nordisk aktør til å bli en betydelig europeisk aktør på få år. I 2022 endret selskapet navnet til emagine og lanserte ny visuell profil etter en rekke fusjoner i årene før.

For emagine AS i Norge økte omsetningen med 184 % og endte på 640 millioner. EBITDA (justert) utgjorde 34 millioner kroner som er en økning på 182 %.

– Vi har opplevd stor etterspørsel etter konsulentbistand og fått betydelig omsetningsvekst i Norge i forhold til 2021. I tillegg til høyt aktivitetsnivå bidro nye kunder og rammeavtaler med det offentlige til rekordresultatet. Selv i uforutsigbare tider hvor mange tech-virksomheter nedbemanner, er forretningsmodellen vår bunnsolid, forteller Morten Edler Bay, Country Manager for emagine i Norge.


 

  Selv i uforutsigbare tider hvor mange tech-virksomheter nedbemanner, er forretningsmodellen vår bunnsolid.

Morten Edler Bay, Country Manager Norge

 


– Vår ambisjon er uendret om å skape et av Europas største konsulentselskap innen forretnings- og IT-konsulenttjenester innen 2025. Vi har skapt et sterkt grunnlag for dette i 2022, takket være nære relasjoner til kunder, konsulenter og partnere, sier administrerende konserndirektør i emagine, svenske Anders Gratte.

 

Konkurransedyktig forretningsmodell

emagine-konsernet har hovedkontor i København og tilbyr forretnings og IT-konsulenttjenester til et bredt spekter av Europas største bedrifter gjennom 24 kontorer i ti land.

Forretningsmodellen er basert på et ekspertnettvek med tusenvis av kvalitetsgodkjente konsulenter, både selvstendige konsulenter, og fra nisjeselskaper og partnere, som gjør det mulig å tilby avanserte, skreddersydde konsulenttjenester til kundene. Slik kan emagine levere akkurat den kompetansen og skalerbarheten som stadig flere bedrifter etterspør.

– Skal du skape endring og resultater, må du ha tilgang til rett kompetanse til rett tid i rett oppsett. Og det blir stadig vanskeligere i et raskt skiftende digitalt landskap, der arbeidsstyrken ser mot prosjektene i stedet for arbeidsgiverne. Vår unike forretningsmodell er et direkte svar på disse trendene, sier Anders Gratte.

Anders Gratte på hovedkontoret ansatte i bakrgrunnen

Anders Gratte er konserndirektør i emagine og startet i selskapet i 2021 etter en tid som styremedlem.


 

  Skal du skape endring og resultater, må du ha tilgang til rett kompetanse til rett tid i rett oppsett. Og det blir stadig vanskeligere i et raskt skiftende digitalt landskap, der arbeidsstyrken ser mot prosjektene i stedet for arbeidsgiverne.

Vår unike forretningsmodell er et direkte svar på disse trendene.

Anders Gratte, CEO emagine

 


2023: Solide vekstutsikter og flere oppkjøp i sikte

Med resultatene i 2022 går emagine inn i 2023 med lovende framdrift og en ambisjon om å nå over 7 milliarder i omsetning og fortsatt høy lønnsomhet.

– For Norge har vi har lagt en målbevisst plan for å vokse i privat sektor de kommende årene og sikter mot 1 milliard i omsetning i løpet av 2024. Vi har i gang flere dialoger med store bedrifter i næringslivet, arbeider seriøst med offentlige anbudskonkurranser og bygger ut tjenesten Nearshoring i Polen, sier Morten Edler Bay.

I tillegg til forventningen om fortsatt organisk vekst i hele konsernet, har emagine også planer om å styrke selskapet med flere oppkjøp.

– Vi er alltid på utkikk etter flere mulige strategiske oppkjøp og i år blir intet unntak. Vi er allerede i dialog med flere potensielle oppkjøpskandidater, og vi forventer derfor å styrke vår globale rekkevidde og posisjonering gjennom enda flere oppkjøp, sier konsernsjefen Anders Gratte.

Årsrapport 2022

Nøkkeltall fra 2022-regnskapet

Konsernet i Danmark - emagine Consulting A/S (oppgitt i NOK)

 

2022

2021

Endring %

Omsetning

5.632

2.922

93 %

Bruttofortjeneste

691

332

108 %

EBITDA (justert)

392

218

80 %

Årets resultat

113

95

19 %

Nøkkeltall emagine AS (Norge) (oppgitt i NOK)

2022

2021

Endring %

Omsetning

640

225

184 %

EBITDA (justert)

31

11

182 %

Alle tall oppgitt i NOK. Tallene er omregnet fra Danske kroner til Norske kroner og er beregnet på årsgjennomsnittet i 2022 av DKK/NOK: 1,35704

Om emagine

Konsulentselskapet emagine, grunnlagt i 1994 som ProData Consult, er en av Europas ledende leverandører av forretnings- og IT-konsulenttjenester. emagine tilbyr konsulenttjenester gjennom egne eksperter samt et omfattende nettverk av frilansere og underleverandører, Nearshoring-as-a-Service fra tre utviklingssentre i Polen samt en rekke Managed Services.

emagine Norge har kunder i privat og offentlig sektor og forvalter over 20 offentlige rammeavtaler vunnet etter anbudskonkurranser. I fjor vant emagine bl.a. en rammeavtale med Departementenes sikkerhets- og servicesenter (DSS) som representerer 13 departementer, statsministerens kontor, Regjeringsadvokaten og 22. juli senteret.

Se alle offentlige rammeavtaler.

emagine har i alt 25 kontorer i 10 land og flere enn 4 500 konsulenter på kontrakt. Selskapet forvalter et omfattende nettverk av ekspertkonsulenter og underleverandører.

 


 

  Vår ambisjon er uendret om å skape et av Europas største konsulentselskap innen forretnings- og IT-konsulenttjenester innen 2025.

Anders Gratte, CEO emagine

 


Blogg

Andre nyhetssaker

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon av Norge med tekst Offentlige rammeavtaler
News
Trends

2024: emagine leverer IT-kompetanse til det offentlige Norge

emagine har over 20 rammeavtaler med offentlig sektor i Norge f.eks. Departementene, Statens vegvesen og Skatteetaten. Disse er vunnet gjennom anbudskonkurranser som gjør at offentlige virksomheter får tilgang til nødvendig spesialistkompetanse.

Morten Edler Bay i Oslo
News

emagine fortsetter som leverandør til Sykehusinnkjøp i fire nye år

emagine AS blitt tildelt mange delkontrakter av Sykehusinnkjøp med helseforetakene i de fire landsdekkende regionene Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord etter en stor anbudskonkurranse. Store muligheter for underleverandører og selvstendige konsulenter for oppdrag.

News

UDI har valgt emagine som eksklusiv leverandør av konsulenttjenester for modernisering av utlendingsforvaltningen

emagine har vunnet en anbudskonkurranse for Utlendingsdirektoratet (UDI) som leverandør av formidling og kjøp av konsulenttjenester de neste fire årene etter å ha vunnet på kvalitetskriteriet.

News

emagine med sterk vekst og rekordomsetning for 2022 – sikter mot milliarden

Resultat 2022: Konsulentselskapets konkurransedyktige forretningsmodell og vellykkede oppkjøp gjenspeiles i rekordhøye regnskaper for emagine. emagine Norge sikter mot en milliard i omsetning, mens internasjonalt stiler konsernet mot 7 milliarder i 2023, omregnet fra danske kroner til norske. Les mer.

Peter Ryan, Aspira and Anders Gratte, emagine
News

emagine strengthens its European position by joining forces with Aspira

emagine continues its European expansion by joining forces with the Irish-owned international consulting and technology business Aspira, headquartered in Ireland and with a presence in the Netherlands and Portugal.

Morten Edler Bay og Edward Ledezma Fure fra DSS
News

emagine er ekslusiv konsulentformidler til departementene

DSS tildelte avtalen til emagine, som vant anbudet basert på kvalitet og pris, og anslår at rammeavtalens verdi er cirka 600 millioner NOK over fire år.