Nyhet

Morten Edler Bay i Oslo

Ny rammeavtale er tildelt emagine. Morten Edler Bay er tilfreds og mener emagine bidrar til demokratisering av oppdragene i bransjen.
Foto: Raymond Engmark.

Category: News

emagine fortsetter som IKT-leverandør til Sykehusinnkjøp i fire nye år

Ny rammeavtale med alle regionale helseforetak

emagine AS har igjen vunnet rammeavtale med Sykehusinnkjøp og har fått delkontrakter med helseforetakene i de fire landsdekkende regionene Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Oslo, 17. august 2023

Etter en stor anbudskonkurranse om IT Konsulenttjenester med mange av de tyngste konsulentselskapene i Norge, har emagine signert rammeavtale med Sykehusinnkjøp.

Rammeavtalens totale verdi estimeres til NOK 4,8 milliarder over fire år (2+2) av Sykehusinnkjøp og 34 konsulentselskaper er blitt leverandører.

Lover nye oppdrag for konsulentselskaper og selvstendige konsulenter

– Vi er veldig glade for tildelingen og som alltid inviterer vi hele konsulentbransjen til å være med når oppdragene kommer. I denne anbudskonkurransen har vi ikke gått på akkord med å underby timepriser i et usikkert marked, men fokuserer heller på kvalitet, gode prosesser og vilkår for konsulentene, forteller Morten Edler Bay, Country Manager i emagine Norge.

Formålet med anskaffelsen er å sikre at de regionale helseforetakene får tilgang til konsulenter med riktig kompetanse, til riktig pris, og når behov er til stede, skrev Sykehusinnkjøp i konkurransegrunnlaget: Rammeavtalene skal dekke et periodevis kapasitetsunderskudd og i noen grad manglende kompetanse i foretakene. Totalt skal avtalene dekke behovene til de fire regionale helseforetakene.


 

 

  Som alltid inviterer vi hele konsulentbransjen til å være med når oppdragene kommer. ... Vi har fokusert på kvalitet, gode prosesser og vilkår for konsulentene.

Morten Edler Bay

 


Konsulentformidlernes viktige rolle

Når et helseforetak ber om spesialistkompetanse, formidler emagine dette til alle deler av konsulentmarkedet i Norge; store konsulenthus, nisjemiljøer og selvstendige spesialister.

– Et konsulentselskap som emagine er viktig for å sikre at hele konsulentbransjen får tilgang til oppdrag hos offentlige virksomheter, ikke bare de store konsulenthusene. Vi kan dermed tilby Sykehusinnkjøp den best mulige kompetansen tilgjengelig i markedet. Helseforetakene får rett og slett tilgang til landets dyktigste konsulenter, sier Morten Edler Bay.

Ifølge Sykehusinnkjøps egne vurderinger er emagine vurdert til å ha det beste forholdet mellom kvalitet, pris og gjennomføringsevne for større offentlige IKT-prosjekter, som andre tildelte leverandører.

– At sykehusinnkjøp vurderer emagine på lik linje som de store konsulentselskapene, forteller at konsulentnettverk vårt holder et høyt nivå og beviser at det finnes dyktige fageksperter utenfor de større konsulenthusene. Vår rolle overfor Sykehusinnkjøp nå blir å tilgjengeliggjøre denne attraktive spesialistkompetansen til helseforetakenes fremtidige IT-prosjekter, sier Morten Edler Bay.

Som etablert leverandør av spesialistkompetanse til helseforetakene har emagine allerede en løpende rammeavtale med Sykehusinnkjøp vunnet i desember 2019, som nå erstattes med den nye rammeavtalen fra 2023. Sykehusinnkjøp har hatt et stort behov for forretnings og IT-spesialister de senere år og har dominert listen over offentlige konsulentforespørsler.

emagines delkontrakter med de regionale helseforetakene 2023-2026

emagines nye rammeavtale med Sykehusinnkjøp fra 2023 har følgende delkontrakter innenfor syv ekspertiseområder.

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord
A. Program- og prosjektgjennomføring X X X X
B. Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon X X X X
C. Arkitektur X X X X
D. Informasjonssikkerhet og ROS-analyser X X X X
E. Test og release X X X
F. Systemutvikling X
G. Applikasjons-forvaltning, drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer X X X
H. Nettverk X X X

Mer informasjon om anbudskonkurransen Konsulenttjenester IKT

TED nummer: 2023/S 055-160462

Doffin Id: 2023-636440


 

  For underleverandører og selvstendige konsulenter kan vi tilby gode kontraktvilkår for konsulentene.

Morten Edler Bay

 


Bli vår partner

Hør med oss om muligheten for samarbeid

Blogg

Les flere
nyheter

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon av Norge med tekst Offentlige rammeavtaler
News
Trends

2024: emagine leverer IT-kompetanse til det offentlige Norge

emagine har over 20 rammeavtaler med offentlig sektor i Norge f.eks. Departementene, Statens vegvesen og Skatteetaten. Disse er vunnet gjennom anbudskonkurranser som gjør at offentlige virksomheter får tilgang til nødvendig spesialistkompetanse.

Morten Edler Bay i Oslo
News

emagine fortsetter som leverandør til Sykehusinnkjøp i fire nye år

emagine AS blitt tildelt mange delkontrakter av Sykehusinnkjøp med helseforetakene i de fire landsdekkende regionene Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord etter en stor anbudskonkurranse. Store muligheter for underleverandører og selvstendige konsulenter for oppdrag.

News

UDI har valgt emagine som eksklusiv leverandør av konsulenttjenester for modernisering av utlendingsforvaltningen

emagine har vunnet en anbudskonkurranse for Utlendingsdirektoratet (UDI) som leverandør av formidling og kjøp av konsulenttjenester de neste fire årene etter å ha vunnet på kvalitetskriteriet.

News

emagine med sterk vekst og rekordomsetning for 2022 – sikter mot milliarden

Resultat 2022: Konsulentselskapets konkurransedyktige forretningsmodell og vellykkede oppkjøp gjenspeiles i rekordhøye regnskaper for emagine. emagine Norge sikter mot en milliard i omsetning, mens internasjonalt stiler konsernet mot 7 milliarder i 2023, omregnet fra danske kroner til norske. Les mer.

Peter Ryan, Aspira and Anders Gratte, emagine
News

emagine strengthens its European position by joining forces with Aspira

emagine continues its European expansion by joining forces with the Irish-owned international consulting and technology business Aspira, headquartered in Ireland and with a presence in the Netherlands and Portugal.

Morten Edler Bay og Edward Ledezma Fure fra DSS
News

emagine er ekslusiv konsulentformidler til departementene

DSS tildelte avtalen til emagine, som vant anbudet basert på kvalitet og pris, og anslår at rammeavtalens verdi er cirka 600 millioner NOK over fire år.