Category: Consultant Case

En fantastisk match

Partnerskapet med emagine passer meg perfekt, fordi jeg blir synlig for hele deres portefølje av klienter. På den måten kan jeg yte høy kvalitet og sørge for at kundene blir fornøyde, i stedet for å bruke unødvendig tid på å jakte etter nye oppdrag.

Stefen Jørgensen, software utvikler - Danmark

Steffen Jørgensen consultant

Som en frilanskonsulent er det ikke nok å eksellere innenfor sitt fagfelt og levere topp kvalitet til kundene. Du skal også være synlig for nye kunder.

Partnerskapet med emagine passer meg perfekt, fordi jeg blir synlig for hele deres portefølje av klienter. På den måten kan jeg yte høy kvalitet og sørge for at kundene blir fornøyde, i stedet for å bruke unødvendig tid på å jakte etter nye oppdrag.

I tillegg til å knytte meg til potensielle kunder, hjelper de meg med å finpusse CV-en min og å forberede meg til kundeintervju. Og er det noen små problemstillinger i kontrakten, sørger de for å fikse det i forhandlingene.

Det er en perfekt match – både for kundene og meg.

Steffen Jørgensen
programvareutvikler

Steffen Jørgensen software developer

 

  Jeg kan yte høy kvalitet og sørge for at kundene blir fornøyde, i stedet for å bruke unødvendig tid på å jakte etter nye oppdrag

Steffen Jørgensen