Category: Consultant Case

Nå kan jeg selv velge spennende prosjekter

I en jobbskifteprosess ble Roy kjent med emagine og muligheten for å bli uavhengig frilanser.

Roy Johansen, digital rådgiver / forretningsutvikler - Norge

Roy Johansen in an office environment

– Jeg tok kontakt for å høre om muligheter for jobb og fikk god info og hjelp. Etter en kort godkjenningsprosess fikk jeg raskt tilgang til ledige frilansoppgaver i Norge. Et av oppdragene var veldig spennende, og sammen med emagine landet vi oppdraget i et større sykehusprosjekt, forteller han ivrig.

Roy synes det beste med å være frilanser er å bestemme hvilke oppgaver og prosjekter han vil jobbe med.

– Det er inspirerende å oppleve at oppdragsgiver utvikler seg med den kompetansen jeg bidrar med. På den annen side kan det være utfordrende å arbeide mye alene, så jeg sørger aktivt for å pleie mitt nettverk, forteller Roy – som bor i Follo i Viken fylke.

 

Tips til nye konsulenter

I starten brukte Roy tid på å sammenligne forskjellen fra å være fast ansatt til være frilanser.

– Før man starter som uavhengig frilanser, utdyper Roy, er det viktig å tenke godt gjennom alle sider ved jobb, inntekt og sikkerhet. Og det er en fordel å forstå fordeler og ulemper ved de ulike arbeidskontraktene (fast ansatt, time, frilanser) før du tar spranget.

Roy hadde drevet som selvstendig konsulent tidligere, så han visste kjente konsulenttilværelsen og hva man skal tenke på.

– Ikke glem at det er mange praktiske oppgaver som hører til ved å være frilanser; Alt fra å etablere selskap, tegne forsikringer og planlegge pensjon.

Freelance consultant Roy Johansen

 

  Før man starter som uavhengig frilanser, utdyper Roy, er det viktig å tenke godt gjennom alle sider ved jobb, inntekt og sikkerhet. Og det er en fordel å forstå fordeler og ulemper ved de ulike arbeidskontraktene før du tar spranget.

Roy Johansen

 


Som et Scrum-prosjekt

– Jeg har tenkt på meg selv som et «smidig produkt» og har definert meg i en Scrum Product backlog med en lang liste med utviklingsområder.

Dette inkluderer direkte faglige oppgaver, som f.eks. «Sertifisert innen IT4IT», men også roller hos oppdragsgiver som «Skal ha dialog med LG1 innen XX». Så bryter jeg dette ned i oppgaver og definerte sprinter. Dermed håper jeg det sikrer at jeg alltid er aktuell i markedet og kan få de frilansoppgavene jeg trives best å jobbe med, forteller den erfarne digitale rådgiveren.

Roy Johansen is business developer

Roy Johansen

Digital rådgiver / Forretningsutvikler

Roy Johansen har jobbet som leder i mange år og har en ettertraktet profil og kompetanse. Han har lang erfaring fra kommunal, statlige og privat sektor.