Category: Client Case

SDC: Nearshoring is a strategic priority

Som en SaaS-virksomhet med mange prosjekter er det svært viktig for SDC å ha tilgang til de riktige IT-spesialistene. Dette betyr at det er en strategisk prioritet for selskapet å finne disse IT-ressursene. I dag ansetter SDC mer enn 300 IT-konsulenter, hovedsakelig gjennom nearshoring i Polen, men også lokalt.

Case-intervju med finansdirektør Henrik Buchholt Bach og forretningsfører Gunri Kallsberg Ellefsen - Danmark

Henrik Buchholt Bach and Gunri Kallsberg Ellefsen

SDC er en stor dansk IT-leverandør som samarbeider med mer enn 100 finansielle institusjoner i Norden.

SDC har en strategisk og strukturert tilnærming til sin bruk av eksterne IT-konsulenter, noe som sikrer at selskapet alltid har tilgang til ressursene de trenger. Nearshoring i Polen spiller en viktig rolle i denne målrettede satsingen. De siste årene har SDC utviklet en velfungerende ordning for å utføre en rekke IT-oppgaver.

Ordningen med nearshoring som suppleres av lokale eksperter har blitt avgjørende for at selskapet skal lykkes.

– I dag har vi hele paletten i Polen: Utviklere, testere, testsjefer osv., men vi har også flere seniorroller, slik som teamledere og avdelingsledere. Vi har faktisk kommet dit at så å si hele organisasjonen i SDC bruker polske konsulenter, forteller Gunri Kallsberg Ellefsen, som har hovedansvaret for eksterne IT-konsulenter.


 

 

  TI dag har vi hele paletten i Polen: Utviklere, testere, testsjefer … Vi har faktisk kommet dit at så å si hele organisasjonen i SDC bruker polske konsulenter

Gunri Kallsberg Ellefsen

 


Veien til suksess i Polen

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere.

Det er en strategisk prioritet for SDC å bruke mulighetene som ligger i nearshoring, til å skalere ressursene etter behov.

Lokale konsulenter i Danmark som ikke har samme strategiske fokus, blir brukt til å supplere nearshoring-konsulentene. De blir hovedsakelig ansett som en operasjonell støtte når det er behov for spesialkompetanse på kort varsel.

– Vi bruker lokale eksterne konsulenter som ressursforsterkninger. Vi har mange, veldig spesialiserte prosjekter, og konsulentene kommer inn og hjelper med mer akutte saker hvor vi trenger spesialkompetanse, forklarer Henrik Buchholt Bach.

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere.

– Denne tilnærmingen har vært vellykket for SDC, utdyper Buchholt Bach. Organisasjonen har oppnådd ønsket skalerbarhet, samtidig som de polske konsulentene gradvis har blitt innlemmet som en viktig del av virksomheten.

Les hvordan Eika Gruppen i Norge – gjennom et samarbeid med SDC – får tilgang til nearshoring i Polen.

 

Henrik Buchholdt Bach

Over årene har vi utviklet tilnærmingen vår, og nå utfører vi mer helhetlige og komplekse oppgaver i Polen, forklarer Henrik Buchholdt Bach.

Polske konsulenter er fullstendig integrerte

Tilbake i 2014 gikk det opp for SDC at det rett og slett ikke fantes nok IT-konsulenter i Danmark til å dekke virksomhetens behov. Så selskapet satset på å nearshore i Warszawa.

Innledningsvis hentet de inn 5–6 konsulenter, men valgte raskt å skalere opp til 15. I dag arbeider det over 250 IT-konsulenter for SDC i Warszawa. Selskapets strategi er å samle alle ressursene på ett sted, og i dag er det Polen.

– Vi begynte på den klassiske måten, hvor vi supplerte operasjonene våre med ytterligere kompetanse. Over årene har vi utviklet tilnærmingen vår, og nå utfører vi mer helhetlige og komplekse oppgaver i Polen, sier Henrik Buchholt Bach.

 

Skalert opp i et rolig tempo

Den viktigste ingrediensen i SDCs suksessoppskrift har vært å prioritere en åpen og gjennomsiktig tilnærming til nearshoring. De har dessuten skalert opp i et tempo som passet til organisasjonen og den gjeldende situasjonen.

– Det har vært avgjørende for oss å ikke gå for fort frem. Vi har insistert på å være åpne og gjennomsiktige gjennom hele prosessen. Samtidig har vi lagt vekt på å ikke skalere opp raskere enn omstendighetene tillater. Vi har følt at vi har hatt kontroll hele veien, utdyper Henrik Buchholt Bach.
Nearshoring- konsulentene våre er integrerte

Hos SDC anses nearshoring-konsulentene som en viktig del av organisasjonen på lik linje med fast ansatte. Spesialister hentes inn fra Polen med sikte på langsiktig samarbeid.

 

Gunri Kallsberg Ellefsen

Gunri Kallsberg Ellefsen forklarer:

– Det er viktig for oss å sørge for at nearshoring-konsulentene er godt integrerte i organisasjonen og kulturen vår. Vi gjør dem til en del organisasjonen med planer om en lang tidshorisont.

Dette gjenspeiles også i lengden på kontraktene, som vanligvis varer i 1–2 år med mulighet til forlengelse.

Polske spesialister

SDC er en attraktiv arbeidsplass i Polen.

Over årene har SDC lykkes med å etablere en sterk merkevare i Polen, og selskapet anses nå som en svært attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner. Selskapets gode renommé har gjort det enklere for SDC å tiltrekke og holde på et tilstrekkelig antall kompetente ressurser.

– SDC har nådd ønsket skalerbarhet med det nåværende produksjonsapparatet. Og det er avgjørende for SDCs virksomhet, forklarer Henrik Buchholdt Bach.
Høyt kompetansenivå på konsulentene

De polske konsulentene er en av hjørnesteinene i SDCs vellykkede satsing på nearshoring. De sikrer høy kvalitet og kan leve opp til SDCs høye standarder.

– De polske kollegene våre er veldig dyktige og er stolte over å gjøre en god jobb. De er her fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Og arbeidet de leverer, beviser dette, fremholder Gunri Kallsberg Ellefsen.

I tillegg til det høye kompetansenivået til de polske konsulentene, har også den kulturelle forenligheten spilt en avgjørende rolle for å lykkes med det interkulturelle samarbeidet.

– De polske kollegene våre er veldig dyktige og er stolte over å gjøre en god jobb. De er her fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Og arbeidet de leverer, beviser dette, sier Gunri Kallsberg Ellefsen.

Henrik Buchholdt Bach utdyper det kulturelle aspektet:

– Vi har mange kulturelle likheter med Polen. Vi deler mange av de samme ‘myke’ verdiene, og dette er et godt utgangspunkt for samarbeid. Vi er også nær hverandre, noe som er en praktisk fordel. Halvannen time på et fly fra København, og så er du i Warszawa.

Henrik Buchholt Bach and Gunri Kallsberg Ellefsen

– Vi har hatt et godt og lojalt samarbeid med emagine (tidligere ProData Consult) i mange år. De har gitt oss mange dyktige konsulenter, og emagine leverer nesten alltid det vi trenger

emagine forstår SDCs organisasjon

emagine har vært SDCs samarbeidspartner og leverandør i Polen i mange år, så vel som lokalt i Danmark.

– emagine er en av våre tre ‘foretrukne leverandører’ i både Danmark og Polen. De er en profesjonell og pålitelig leverandør av nearshoring-konsulenter og lokale konsulenter. Vi har hatt et godt og lojalt samarbeid i mange år. De har gitt oss mange dyktige konsulenter, og emagine leverer nesten alltid det vi trenger, sier de to lederne fra SDC.

– Jeg har ett enkelt kontaktpunkt hos emagine i Danmark og i Polen, og begge er ekstremt viktige i arbeidet mitt. Det er avgjørende at jeg kan ringe noen som forstår SDCs organisasjon, virksomhet og behov – og det kan jeg hos emagine, avslutter Gunri Kallsberg Ellefsen.

Hele SDCs nearshoring-operasjon i Polen gjøres fra Prodata Consults nearshoring-senter i Warszawa.

– Vi har over 2400 kvadratmeter i Warszawa. Og selv om vi er nære naboer i Polen, ser Prodata Consult viktigheten av å holde forholdet 100 % profesjonelt, avslutter Gunri Kallsberg Ellefsen.


 

 De polske konsulentene er en av hjørnesteinene i SDCs vellykkede satsing på nearshoring. De sikrer høy kvalitet og kan leve opp til SDCs høye standarder.

 


Blogg

Les flere anbefalinger

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon Oslo Bjørvika
Client cases
Expertise strategy

Case: emagine leverer komplette team til offentlig sektor

emagine leverer kompleks spesialistkompetanse til krevende prosjekter med landets beste konsulenter. Les hvordan emagine har bidratt til tre prosjekter i offentlig sektor.

Anders Bjerkestrand sitter og blir intervjues i Warszawa
Client cases
Nearshoring

Eika: Ikke vanskelig å komme i gang med Nearshoring

(VIDEO) Eika valgte Nearshoring for å få kostnadskontroll og få fatt i de mange dyktige konsulentene som finnes i Polen. Med emagines hjelp har de nå mange dyktige utviklere og hyggelige polske kolleger på jobb som fungerer godt i deres produktteam, forteller Anders Bjerkestrand fra Eika i dette videointervjuet.

Eirik Wang CTO i Optio Incentives
Client cases
Nearshoring

Optio Incentives: Fra 4 til 15 utviklere på ett år

Der mange bedrifter sliter med å finne IT-kompetanse og utviklere i Norge, har scaleup-selskapet Optio Incentives tenkt nytt og krysset landegrensene. Ved hjelp av emagine har de fått tilgang til erfarne IT-utviklere i Warszawa til deres selvbetjeningsplattform.

Anders Bjerkestrand
Client cases

Eika gruppen: emagine gir oss ekstra utviklingskapasitet

Finanskonsernet Eika Gruppen er en IT-intensiv-organisasjon med stort behov for dyktige utviklere til sine avanserte IT-løsninger. De har valgt emagine som en av sine leverandører av IT-kompetanse.

Flemming Kirkskov
Client cases

Saxo Bank Case: Skalering med talenter fra Polen

emagine har vært ansvarlige for å finne de riktige IT-konsulentene til Saxo Bank og det administrative arbeidet med nearshoring gjennom flere år.

Henrik Buchholt Bach and Gunri Kallsberg Ellefsen
Client cases

SDC: Nearshoring er en strategisk prioritering

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere. Det er en strategisk prioritet for SDC å bruke mulighetene som ligger i nearshoring, til å skalere ressursene etter behov.

Sebastian Norling
Client cases
Nearshoring

DPOrganizer: Den nødvendige fleksibiliteten for en start-up

DPOrganizer innså raskt Polens store potensiale som nearshoringlokasjon. IT-utviklerne har gode ferdigheter, men de legger også stolthet i arbeidet. Det betyr at de leverer mer enn forventet.