Category: Client Case

Eika gruppen: emagine gir oss ekstra utviklingskapasitet

Finanskonsernet Eika Gruppen er en IT-intensiv-organisasjon med stort behov for dyktige utviklere til sine avanserte IT-løsninger. De har valgt emagine som en av sine leverandører av IT-kompetanse.

Anders Bjekerkestrand, leder av teknologi og utviklingsavdelingen - Norge

Anders Bjerkestrand

Trengte ekstra utviklingskapasitet

I Teknologi og utviklingsavdelingen har de mange utviklere og prosjektledere som er fast ansatte, en god del innleide konsulenter på timebasis og flere spesialister via nearshoring i Polen. De leier inn seniorkonsulenter fra emagine på flere områder, og særlig utviklere med Java, Kotlin og frontend kompetanse.

Eika Gruppen er opptatt av å ha en god leverandørportefølje, ikke for stor og ikke for liten, forteller Anders Bjerkestrand. De har som mål at den skal være diversifisert med noen litt større aktører og noen spissede selskaper.

Hvordan kom rammeavtalen med emagine i stand?

– Vi ville bruke emagine, fordi de er gode på formidling av konsulenter som gir oss ekstra utviklingskapasitet. Derfor bestemte vi oss for å skrive en rammeavtale med emagine, som eneste konsulentformidler.

Konsulentene vi får via emagine er flinke og serviceminded, og jeg synes de forstår rollen sin: At de er ute hos en kunde for å gjøre en veldig god jobb.

Anders Bjerkestrand, Eika gruppen

Vi har merket at medarbeiderne i emagine har strukket seg langt for å løse de behovene vi har, sier lederen i utviklingsavdelingen i Eika Gruppen.

Er kundeorienterte

Når dere skal hyre en konsulent – hva ser dere etter?

– Vi ser etter generell erfaring, og så er det noe med «consulting skills» som er viktig for oss. Konsulenten må være kjempeflink og ha «passion» for det man driver med. Konsulentene vi får via emagine er dyktige og serviceminded, og jeg synes de forstår rollen sin: At de er ute hos en kunde for å gjøre en veldig god jobb, mener utviklingslederen i Eika.

Bjerkestrand forklarer at oppdragene de tilbyr er relativt lange, minimum ett år. Så når en dyktig konsulent først har bygget opp kompetanse på Eika, kan de bruke konsulenten mange steder.

Er det forskjell på kvalitet eller leveranseevne hos de ulike konsulentselskapene?

– Ikke i stor grad, men vi er ærlige på at det kan være noe risiko knyttet til formidling. Da er det viktig at den merkantile dialogen er bra, og derfor synes vi at emagine leverer veldig bra konsulenter. De ansatte er kundeorientert og gode til å følge opp – så vi veldig fornøyde, synes Anders Bjerkestrand.

 


 

  Vi vet at vi kan ta på oss nye utviklingsoppgaver som emagine prøver å imøtekomme med forslag på utviklere.

 


 

Strekker seg langt for å løse behovene våre

Vi har merket at medarbeiderne i emagine har strukket seg langt for å løse de behovene vi har, sier lederen i utviklingsavdelingen i Eika Gruppen.
Bjerkestrand forklarer at oppdragene de tilbyr er relativt lange, minimum ett år. Så når en dyktig konsulent først har bygget opp kompetanse på Eika, kan de bruke konsulenten mange steder.

Hva er viktig når dere forespør kompetanse via emagine?

– At konsulentene er gode er viktig, men med den store etterspørselen etter IT-kompetanse, så vektlegger vi også evnen til å levere. Der synes jeg at emagine har levert gode kandidater.

Han fremhever at den faglige sparringen og kommunikasjonen har vært god. De er på ballen og stiller spørsmål om hva slags kompetanse Eika egentlig trenger, og han utdyper:

– Hvis emagine presenterer en profil som ikke passer, finner de straks noen andre. Vi har merket at medarbeiderne har strukket seg langt for å løse de behovene vi har, og det er ikke alle konsulentselskaper som er like flinke til det, understreker Anders Bjerkestrand

– I de få tilfellene det ikke har vært en perfekt match, opplever vi at emagine er i stand til å erstatte konsulenten, er proaktive og har en god dialog med oss som kunder. Vi setter stor pris på denne fleksibiliteten.

Hva betyr mest i samarbeidet?

– emagine har veldig god dialog med våre folk og har vært i stand til å levere den kompetansen vi har ønsket. Vi vet at vi kan ta på oss nye utviklingsoppgaver som de prøver å imøtekomme med forslag på utviklere.

– Alt i alt opplever jeg emagine som veldig ærlige og redelige, ryddige og profesjonelle, avslutter Anders Bjerkestrand.


 

  Vi har merket at medarbeiderne har strukket seg langt for å løse de behovene vi har, og det er ikke alle konsulentselskaper som er like flinke til det

Anders Bjerkestrand

 


Blog

Les flere anbefalinger

left-arrow
right-arrow

Illustrasjon Oslo Bjørvika
Client cases
Expertise strategy

Case: emagine leverer komplette team til offentlig sektor

emagine leverer kompleks spesialistkompetanse til krevende prosjekter med landets beste konsulenter. Les hvordan emagine har bidratt til tre prosjekter i offentlig sektor.

Anders Bjerkestrand sitter og blir intervjues i Warszawa
Client cases
Nearshoring

Eika: Ikke vanskelig å komme i gang med Nearshoring

(VIDEO) Eika valgte Nearshoring for å få kostnadskontroll og få fatt i de mange dyktige konsulentene som finnes i Polen. Med emagines hjelp har de nå mange dyktige utviklere og hyggelige polske kolleger på jobb som fungerer godt i deres produktteam, forteller Anders Bjerkestrand fra Eika i dette videointervjuet.

Eirik Wang CTO i Optio Incentives
Client cases
Nearshoring

Optio Incentives: Fra 4 til 15 utviklere på ett år

Der mange bedrifter sliter med å finne IT-kompetanse og utviklere i Norge, har scaleup-selskapet Optio Incentives tenkt nytt og krysset landegrensene. Ved hjelp av emagine har de fått tilgang til erfarne IT-utviklere i Warszawa til deres selvbetjeningsplattform.

Anders Bjerkestrand
Client cases

Eika gruppen: emagine gir oss ekstra utviklingskapasitet

Finanskonsernet Eika Gruppen er en IT-intensiv-organisasjon med stort behov for dyktige utviklere til sine avanserte IT-løsninger. De har valgt emagine som en av sine leverandører av IT-kompetanse.

Flemming Kirkskov
Client cases

Saxo Bank Case: Skalering med talenter fra Polen

emagine har vært ansvarlige for å finne de riktige IT-konsulentene til Saxo Bank og det administrative arbeidet med nearshoring gjennom flere år.

Henrik Buchholt Bach and Gunri Kallsberg Ellefsen
Client cases

SDC: Nearshoring er en strategisk prioritering

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere. Det er en strategisk prioritet for SDC å bruke mulighetene som ligger i nearshoring, til å skalere ressursene etter behov.

Sebastian Norling
Client cases
Nearshoring

DPOrganizer: Den nødvendige fleksibiliteten for en start-up

DPOrganizer innså raskt Polens store potensiale som nearshoringlokasjon. IT-utviklerne har gode ferdigheter, men de legger også stolthet i arbeidet. Det betyr at de leverer mer enn forventet.