Artikkel

Illustrasjon - Trender 2022 Økende etterspørsel etter IT ekspertise

Category: Trends

Fakta 2021 og trender 2022. Økende etterspørsel etter IT ekspertise

Med økende aktivitet, større organisasjon og nye kunder har emagine (tidligere ProData Consult) opplevd stor vekst i 2021 som fortsetter inn i 2022. Ferske tall viser økende etterspørsel etter IT-konsulenter med seniorkompetanse og særlig innen prosjektledelse.

Sjekk hvilke kompetanser, roller og funksjoner selskaper og offentlige virksomheter ville ha i 2021 og hva som kommer i 2022.

Oslo 8. januar 2022, oppdatert september 2022

Statistikk fra 2021 og trender for 2022

Mange norske selskaper søkte etter konsulenter med seniorkompetanse innen IT-utvikling, IT-arkitektur, forretningsrådgivning og prosjektledelse også i 2021.

Med vedvarende, generell høy etterspørsel etter IT-kompetanse opplevde emagine (tidligere ProData Consult) i Norge og gruppen også økte antall henvendelser tross pandemien.

 

Tall fra emagine 2021
(tidl. ProData Consult)

Vekst siste tre år
2017 - 2020
%
emagine Norge
Nearshoring konsulenter 2021
emagine Group
Konsulenter på kontrakt 2021
emagine Group

Så hvilke IT-kompetanser og roller har vært ettertraktet i 2021?

 

IT-konsulent trender 2021

Vi har tatt en kikk på hva våre kunder søkte etter av roller og funksjoner til IT-konsulentoppdrag i fjor. Blant de ca 530 henvendelsene vi har fått, har vi sammenstilt roller og tall i noen færre, overordnede grupper.

I disse fagområdene/funksjonene ser vi f.eks. at den mangsidige rollen som prosjektleder dominerer. Økning av etterspørsler fra offentlig sektor har dessuten vært formidabel, og dette har vært et satsingsområde for konsulentselskapet.

La oss se på de viktigste trekkene.

 

Prosjektledere, backend-utviklere og IT-arkitekter er attraktive

Graf: 54 % Prosjektledere, backend-utviklere og IT-arkitekter står for over 50 % av alle etterspørslene i 2021

Prosjektleder roller er populære. Nye utviklingsplaner starter gjerne med å hyre en prosjektleder, så den store etterspørselen er et resultat av økende aktivitet i digitaliseringsprosjekter.

 1. Prosjektledere, backend-utviklere og IT-arkitekter er etterspurte – disse rollene står for over 50 % av alle etterspørslene i 2021.
 2. De 10 mest etterspurte fagområdene/funksjonene står for nær 90 % av totalt antall forespørsler.
 3. Størstedelen av oppdragene ligger i hovedstadsområdet, mens det har vært svakt økende etterspørsel i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.
 4. Vi opplever sterk, økende interesse for nearshoring-tjenester i Polen.

"Økende behov"

–  Kunder vi har snakket med i både offentlig og privat sektor signaliserer igangsetting av flere prosjekter i tiden som kommer, forteller Morten Edler Bay, Country Manager i emagine, og legger til:

–  Dessuten, med stadige nye krav og forventninger til tjenester fra sluttbrukere påvirker også det behovet for å leie inn konsulenter.

> 530 forespørseler i Norge mot > 5400 i emagine

Det har vært en økning i antall henvendelser fra kunder.

Disse IT-rollene vil kundene ha

 • Prosjektleder - 26%,
 • Backend utvikler - 18%
 • Arkitekt - 10%
 • Business Analyst / rådgiver - analytiker / forretningskonsulent - 9%
 • Sikkerhet - 6%
 • Frontend utvikler - 5%
 • Drift/Infrastruktur - 5%
 • Test/testledelse - 5%
 • Fullstack - 4%
 • DW/BI - 3%
 • UX - 3%
 • Database Utvikler - 2%
 • DevOps - 2%
 • HR/Admin - 1%
 • Agile (Product Owner, Agile Coach, Scrum Master) - 1%
 • Support/IKT - 1%
IT trender roller og funksjoner 2021

Den brede prosjektlederfunksjonen står for 26 % av alle forespørsler

De 10 mest etterspurte IT-rollene

Topp 10: Fra den store gruppen med prosjektleder-roller i toppen ned til backend-utvikler, arkitekter, forretningsanalytikere, sikkerhetskonsulenter, testkonsulenter, drift og infrastruktur, fullstack-utviklere og UX.

Det er særlig fem grupper som stikker ut: Prosjektleder, Backend-utvikler, Arkitekt, Business-analytiker og Sikkerhet.

Prosjektledere er etterspurt og dekker mange typer funksjoner.

Lær mer om kjennetegn på en god IT-prosjektleder.

 

Topp 10 it-roller i 2021

Blant de 10 mest etterspurte funksjonene er det ulike utviklerroller og fagområdene sikkerhet og kvalitetssikring, som begge har vokst siden 2020.

 

Markant økning av interesse for nearshoring

Norske oppstartsselskaper har oppdaget verdien med nearshoring til Polen.

I 2021 har vi registrert økende interesse for nearshoring i Norge, med flere henvendelser og nye kunder. ProData Consult er allerede godt etablert i Polen med tre nearshoring-sentre for et voksende antall danske, svenske og norske kunder i Warszava, Kraków og Łódź.

For hele gruppen har økningen i skandinaviske kunder og antall konsulenter i våre nearshoringsentre vært eksponensiell. Det har vært en samlet økning på antall nearshoring-konsulenter på over 1.400 % [!]  siden 2012. Det er en vekst årlig vekst på ca. 180 % hvert år.

Et nytt trekk i Norge er at yngre selskaper, som er i den avgjørende scaleup-fasen, har fått øynene opp for hvor bra IT-kompetansen i Polen er. Men også flere selskaper har skalert opp sine eksisterende prosjekter.

–  Internt har vi derfor styrket teamet i Oslo, som også får støtte fra våre erfarne nearshoring-eksperter i Danmark og Polen. Disse har satt i gang tre norske selskaper med nye prosjekter, forteller Morten Edler Bay.

Les også: Nearshoring eller offshoring – hvordan velger dere?

Digitalisering i offentlig sektor

Offentlig sektor har vært et satsingsområde for ProData Consult i flere år. Arbeidet har gitt resultater.

I 2021 vant ProData Consult flere offentlige anbud med til sammen syv nye rammeavtaler med Skatteetaten, Statens pensjonskasse, Statens vegvesen og Forsvaret i skarp konkurranse med betydelige konsulentaktører.

–  Mye av økningen kommer med flere av de nye rammeavtalene. Stigende etterspørsel etter senior IT-kompetanse driver dette, mener Morten Edler Bay.

emagine forvalter per 1.2.2022:
24 rammeavtaler i offentlig sektor.

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) Bufdir Direktoratet for e-helse Fjellinjen Forsvaret Husbanken Norges Bank, Oljefondet – NBIM Norsk helsenett Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS) Skatteetaten (fire avtaler) Statens Pensjonskasse Statens vegvesen Sykehusinnkjøp Veterinærinstituttet Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon Barne- og familiedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utenriksdepartementet inkl. utenriksstasjonene

ProData Consult har vokst i 2021

Fremgangen fra 2021 er drevet både av organisk vekst, men kan også føres tilbake til resultater av fusjonen med Bragd Consulting Network og den tidligere sammenslåingen med Amesto Consulting som skjedde i 2020.

På bakgrunn av en solid vekst i 2020 ble ProData Consult derfor igjen ble kåret til Gaselle 2021, med en vekst på 243 % siden 2017.

ProData Consult har nå en betydelig kundemasse, konsulent og partnernettverk, samt mange offentlige rammeavtaler.

{   Vi har flere kunder som ønsker konsulenter fra oss, og heldigvis har vi fått enda bedre kapasitet til å betjene vårt stadig voksende nettverk av konsulenter.    }

 

ProData Consult er Gaselle 2021

Statistikk over gaselle tildelt i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

Illustrasjon fra Gaselle 2021: ProData Consult er i 2021 tildelt Gaselle for femte år på rad.

Les mer om Prodata Consult som Gaselle 2021.

I spåkulen: Dette vil skje i 2022

Selskapet vil i år være i enda bedre stand til å ivareta både flere kunder og konsulenter i 2022.

ProData Consult sammen med emagine Group vil fusjonere fullstendig i 2022, noe som gjør at vår samlede virksomhet blir en sentral aktør i konsulentmarkedet i Europa.

Siden nyttår har det vært rekordstor etterspørsel og aktivitet på kontoret i Oslo. Med generell høykonjunktur, økt aktivitet etter pandemien, og utfordringer med å få tak i IT-kompetanse kan dette forklare økt aktivitet og etterspørsel.

Det er et vedvarende behov for kompetente konsulenter og alt tyder på at etterspørselen vil være høy og øke også i 2022.

Og for enkelte bedrifter vil høykonjunkturen gi en utfordring når det gjelder å få tak i gode konsulenter.

–   Vi har flere kunder som ønsker konsulenter fra oss, og heldigvis har vi fått enda bedre kapasitet til å betjene vårt stadig voksende nettverk av konsulenter, kommenterer Morten Edler Bay.

 

Vi ser følgende trender for 2022:

 1. Den økende etterspørselen etter prosjektledere, utviklere og arkitekter vil fortsette.
 2. En økende søkning etter konsulenter med sikkerhetskompetanse.
 3. Senior ekspertise vil fremdeles være etterspurt – slik det har vært i flere år.
 4. Konsulenttjenester innen kvalitetssikring, sikkerhet, skytjenester og roller innen prosjektledelse vil vokse ytterligere i 2022
 5. Norske selskaper har oppdaget verdien med nearshoring til Polen. Nearshoring i Polen vil vokse ytterligere for yngre selskaper, men også eksisterende kunder som vil oppskalere sine oppsett.

 

  –  Med størrelsen på nettverket og bredden av IT-roller vi kan levere, har vi alltid konsulenter å tilby. Vi blir aldri "utsolgt" på IT-kompetanse, avslutter Morten Edler Bay med et smil.

Morten Edler Bay

 


Behov for IT-kompetanse?

Spør oss hvordan vi kan hjelpe dere