For vår kunde ser vi etter en tjenestedesigner som skal inngå i et av deres team. Teamet jobber med design, implementering og utvikling av kringkastingsteknisk infrastruktur, som muliggjør innholdsproduksjon og publisering. Mesteparten av denne infrastrukturen skal byttes ut som en del av moderniseringen av deres produksjonsplattform. 

 

Overordnet ønsket kompetanse:

 • Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til å navigere i organisasjonspolitikk.

 • Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.

 • Evner å drive designprosesser også i miljøer med lav/middels erfaring med å jobbe designdrevet.

 • Evne til grafisk fremstilling og presentasjon av nye konsepter og brukerreiser som engasjerer og skaper forståelse.

 • Evner å enkelt sette seg inn i teknisk komplekse systemer.

 • Evne til å forstå det langsiktige ("det store bildet") og kortsiktige perspektivet.

 • Evne til å oversette fremtidige forretningsfunksjoner og krav til løsningsarkitektur.

 • Evne til å arbeide kreativt og analytisk for å løse forretningsproblemer og foreslå løsninger.

 • Evne til raskt å forstå funksjonene og mulighetene til ny teknologi.

MÅ-ha krav:

 • må kunne garantere fysisk tilstedeværelse i NRKs lokaler i Oslo, fire til fem dager i uken.

 • må kunne snakke og skrive norsk flytende, og beherske godt engelsk skriftlig og muntlig

 • må kunne vise til minst 3 relevante arbeidsprøver

 • må ha minst 3 års erfaring med prosessledelse innen designmetodikk.

 • må ha minst 3 års erfaring med å innhente brukerinnsikt

BØR-ha krav: (i evalueringen vektes disse fra 1-10 poeng)

 • bør vise til ett eksempel på hvordan vedkommende har samarbeidet, kommunisert og bygget relasjoner i komplekse organisasjoner for å oppnå et felles resultat.

 • bør vise til minst ett eksempel der vedkommende har vist god forståelse av strategiske og nye teknologitrender, og praktisk anvendelse av eksisterende og nye teknologier til nye og utviklende forretnings- og driftsmodeller.

 • bør vise til minst ett eksempel der vedkommende har vist god forståelse av strategiske og nye teknologitrender, og praktisk anvendelse av eksisterende og nye teknologier til nye og utviklende forretnings- og driftsmodeller.

 • bør ha erfaring med workshopledelse

 • bør evne å holde i flere parallelle prosesser samtidig

 • bør ha erfaring med å utarbeide fremtidige brukerreiser for moderniserte produksjonsmetoder

 • bør ha høyere utdanning innen designfaget / i designmetodikk

 • bør ha erfaring med å visualisere på en grafisk og pedagogisk måte

 • bør ha erfaring med å bidra til å innføre et moderne tankesett og vokabular, samt gode arbeidsrutiner.

 • bør ha erfaring med å lage prototyper for å konkretisere et konsept.

 • bør ha erfaring med designverktøy som Figma, Adobe XD eller lignende

 • bør ha erfaring med å brukerteste både prototyper og løsninger i drift.

 • bør ha gode historiefortellings- egenskaper

 • bør ha generell høy teknisk forståelse/evne til å forstå kompliserte systemer på et overordnet nivå.

Oppstart: Snarest

Omfang: 100%

Varighet: Q3-2026 med mulighet for forlengelse

Arbeidssted: Oslo - fysisk tilstedeværelse fire-fem dager i uken.

Reising: Noe reising må påregnes. Reisekostnader dekkes av kunden

Søknadsfrist: 1. mai 2024